1.

بررسی تاثیرشهرت حسابرس بررابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 77-88
هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا؛ سمانه خسروپور

2.

بررسی تاثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر رابطه‌ی بین ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقلام تعهدی

دوره 13، شماره 46، مهر 1399، صفحه 71-86
سولماز فرزدقی؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده؛ محمود صمدی لرگانی

3.

بررسی کیفیت و پایداری اقلام تعهدی: رویکرد متن کاوی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 169-185
زهره زیودار؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی

4.

پاداش مدیریت و پایداری سود

دوره 8، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 61-71
هاشم نیکومرام؛ پریسا پازوکی

5.

تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، دی 1388، صفحه 77-87
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ مونا علی اکبری

6.

تأثیر سایر مکانیسم های کیفیت سود بر بازده اضافی با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با تکنیک پرتفوی بندی24 گانه به صورت فصلی

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 25-43
وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد

7.

تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدینگی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 85-98
احمد احمدپور؛ سعید راسخی؛ سیده زهرا نصیری قلعه سری

8.

تاثیر نقش تعدیلگری ویژگیهای حسابرس مستقل بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 81-93
سولماز فرزدقی؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده؛ محمود صمدی لرگانی

9.

تاثیر وضع مقررات کنترل های داخلی برکیفیت اقلام تعهدی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 231-245
سید ابراهیم مهدویان؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور؛ علی اسماعیل زاده؛ محمدرضا یگانگی

10.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی در بانک‌ها

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 247-264
غلامحسین اسدی؛ بهادر نایبی

11.

کیفیت سود و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 183-215
هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی

12.

کیفیت گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 45-61
بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ سید عباس هاشمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب