1.

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری با تأکید بر سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی در ایران؛ کاربردی از آنالیز موجک پیوسته

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 343-367
فاطمه السادات علوی؛ نظر دهمرده

2.

ارائه مدلی مناسب جهت انتقال اثربخش فناوری در صنایع خودروسازی ایران

دوره 20، شماره 2(پیاپی 81)، تیر 1388، صفحه 159-169
پریوش جعفری؛ محمود سمیعی نصر

3.

بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی‌های زیست محیطی در کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 10، مهر 1391، صفحه 29-55
فاطمه زندی؛ سیما کلامی

4.

بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 141-158
غلامرضا امینی خیابانی؛ کریم حمدی

5.

بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران

دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تیر 1392، صفحه 15-22
احمدعلی اسدپور؛ النا اسکروچی

6.

بررسی میزان تاثیر پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 223-244
غلامرضا زمردیان؛ فرهاد حنیفی؛ بابک محبوبی

7.

تاثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392، صفحه 1-15
مانی موتمنی؛ فائزه آریانی

8.

تاثیر کیفیت سرمایه انسانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی کشورهای منتخب جنوب شرق آسیا و ایران

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 235-254
اعظم اسدنژاد؛ تقی ترابی؛ رضا رادفر

9.

طراحی شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-144
عزت اله عباسیان؛ طهماسب مظاهری؛ سعید صحت؛ مهری اکبری

10.

نقش حکمرانی خوب و سرمایه انسانی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی (منتخبی از کشورهای در حال توسعه)

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 263-286
کیانوش منصورلکورج؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب