1.

اثر کارایی شرکت بر هزینه بدهی با استفاده از سرمایه فکری

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 43-55
معین زرعیان؛ رضا نظری؛ مهدی مرادزاده فرد

2.

ارایه الگوی مفهومی سرمایه فکری از منظر نوآوری

دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 21-44
عباس رشیدی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

3.

ارائه مدلی برای بررسی اثر سرمایه فکری بر توانمندی‌‌های رقابتی شرکت‌ها (رهیافت الگوی معادلات ساختاری)

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 443-458
مهدی گودرزی؛ علی اکبر چهار محالی؛ هاشم نیکومرام؛ محسن امینی خوزانی؛ احسان رحمانی نیا

4.

ارائه مدل توسعه سرمایه فکری در بازاریابی شبکه ای با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک ISM

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 23-41
علی غیاثیان

5.

ارائه مدل ساختاری جهت تجاری سازی دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، بهمن 1394، صفحه 17-27
فاطمه ماستری فراهانی؛ کیومرث نیاز آذری؛ محمد صالحی

6.

ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با مشارکت ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 119-128
امید صفری؛ غلامرضا صفری؛ مهناز شجاعیان

7.

ارتباط بین سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری (ROI) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1387، صفحه 65-89

8.

ارزیابی توان تحلیل مدل شبکه مبتنی بر معیار شارپ و ترینر جهت سنجش عملکرد پرتفوی انتخابی

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 125-146
هاشم نیکومرام؛ هدی همتی

9.

ارزیابی کارایی مدل های متفاوت سنجش ارزش اقتصادی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه مدل پایه، مدل اندرسون و مدل چن)

دوره 10، شماره 32، فروردین 1396، صفحه 13-28
نقی فاضلی؛ زهرا طاهری

10.

اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 69-84
امیر فیروزنیا؛ ایمان داداشی؛ حمیدرضا غلام نیا روشن

11.

بدهی های فکری: مفهومی نوین در تقابل با سرمایه های فکری

دوره 7، شماره 23، دی 1393، صفحه 15-30
محمد نمازی؛ داریوش فروغی؛ سعید فرزادی

12.

بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، مهر 1389، صفحه 1-12
دکتر علی اسمعیل زاده مقری؛ دکتر محمود همت فر؛ علیرضا زمانیان

13.

بررسی تاثیر بازارگرایی بر موفقیت محصول جدید با توجه به نقش میانجی متغیرهای سرمایه فکری و قابلیت یادگیری سازمانی

دوره 10، شماره 27، تیر 1394، صفحه 35-57
محبوبه زارع زاده مهریزی؛ محمد میرمحمدی صدرآبادی

14.

بررسی تأثیر سرمایه فکری، با نقش میانجی مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمان از منظر مدل BSC (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)

دوره 8، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 73-87
سیدمحسن علامه؛ علی شیخ ابومسعودی

15.

بررسی تأثیر شاخص‌های سرمایه فکری و عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 167-181
غلامرضا سلیمانی امیری؛ زهرا زارع آهن پنجه؛ فاطمه دانشیار

16.

بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر بهره‌وری: شواهدی از بانک‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401
سید فخرالدین فخرحسینی

17.

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان

دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، دی 1389، صفحه 115-142
سید علی اکبر افجه؛ هانا قادرپور

18.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و عملکرد تحت شرایط عدم اطمینان محیطی و وجود روابط تجاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 287-302
سید جواد ابراهیمیان؛ عباسعلی پورآقاجان؛ جواد رمضانی

19.

بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 29-44
شهین دهقان هراتی؛ علی فاضل یزدی؛ حسین جباری؛ احمدعلی اسدپور

20.

بررسی رابطه میان مدیریت استعداد، سرمایه فکری و رقابت در بازار محصول

دوره 15، شماره 49، بهمن 1399، صفحه 73-83
علی حبیبی؛ آرزو زیاری

21.

بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی حسابداری منابع انسانی (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 17-28
عزت ایمانی پور؛ علی فاضل یزدی

22.

تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - منطقه گلستان)

دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، آذر 1397، صفحه 95-112
شمیم وزیری؛ علی فرهادی محلی

23.

تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکتهای رشدی و ارزشی

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-24
زهرا پورزمانی؛ محمد باقر تقیه

24.

تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تیر 1391، صفحه 29-42
سکینه شیرسوار شهاوند؛ فرج اله رحیمی؛ البرز قیتانی

25.

تأثیر سرمایه‌ی فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 3، مهر 1395، صفحه 55-64
حمیده ملک سعیدی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ نوذر منفرد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب