1.

اثر تجارت الکترونیکی بر بهره‌وری نیروی کار (مطالعه در صنایع کارخانه ای استان آذربایجان شرقی)

دوره 4، شماره 15، بهمن 1393، صفحه 53-64
نیلوفر مرادحاصل؛ فاطمه حسین زاده تیرآبادی

2.

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری با تأکید بر سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی در ایران؛ کاربردی از آنالیز موجک پیوسته

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 343-367
فاطمه السادات علوی؛ نظر دهمرده

3.

ارایه الگویی در رابطه با سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران با مولفه‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 51-65
بهاره جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ کیوان کاکابرایی

4.

ارائه الگوی مطلوب شهر خلاق در کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 1، دی 1397، صفحه 33-61
رضا مافی؛ محسن قدمی؛ محمدمهدی مظاهری؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی

5.

ارائه مدل توسعه سرمایه فکری در بازاریابی شبکه ای با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک ISM

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 23-41
علی غیاثیان

6.

ارتباط بین سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری (ROI) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1387، صفحه 65-89

7.

ارزیابی نابرابری درآمدی در مناطق شهری ایران وبرآورد سهم سطوح تحصیلات درایجاد نابرابری درآمدی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 189-205
الناز امیدوار؛ فرهاد غفاری؛ عباس معمارنژآد؛ تیمور محمدی

8.

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد فعالیتهای اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 13، مرداد 1393، صفحه 37-48
اسفندیار جهانگرد؛ مهرنوش شیشوانی

9.

بررسی اثر سرمایه انسانی بر بهره وری در دو استان زنجان و قزوین

دوره 12، شماره 42 (پاییز1401 )، آذر 1401، صفحه 75-95
سیده الهام صدیقی؛ یداله رجائی؛ اشکان رحیم‌زاده

10.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر سرمایه انسانی در ایران

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 25-35
بهرام سحابی؛ محمد حسنی؛ امیر میرزایی

11.

بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رابطه آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 183-195
اعظم حاجی آقاجانی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی امامی میبدی؛ کامبیز پیکارجو

12.

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد و توسعه اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع نیروی متخصص کار در ایران با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بین 1384-1388 سالها

دوره 2، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 73-86
سیف اله سیف اللهی؛ مریم ملکی

13.

بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آسه آن

دوره 7، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 51-62
احمد سرلک؛ مجتبی قیاسی

14.

بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 22، آذر 1396، صفحه 23-34
جواد باغبان‌پور؛ تیمور رحمانی؛ زینب لیثی؛ فاطمه احمدی صنوبری

15.

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان

دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، دی 1389، صفحه 115-142
سید علی اکبر افجه؛ هانا قادرپور

16.

بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد نوآورانه: اثر میانجی‌گری سرمایه انسانی (مورد مطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 51-67
حمید کاکایی؛ عامر دهقان نجم آبادی؛ مهسا فتوحی زاده؛ علیرضا اسدزاده

17.

بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌های فکری گروه خودروسازی سایپا

دوره 10، شماره 29، دی 1394، صفحه 1-20
کامبیز حیدرزاده؛ الهام صمدزاده

18.

تاثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر تولیدفناوری پیشرفته در کشورهای در حال توسعه منتخب

دوره 13، شماره 45، مرداد 1402، صفحه 37-49
کتایون اعلامی؛ محمدعلی کرامتی؛ قاسم توحیدی

19.

تأثیر تغییرات ساختاری و سرمایه انسانی بر رابطه آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا با دو روش GMM و PVAR

دوره 9، شماره 29، تیر 1398، صفحه 64-80
اعظم حاجی آقاجانی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی امامی میبدی؛ کامبیز پیکارجو

20.

تاثیرسرمایه انسانی برعملکردسازمان باتوجه به نقش متغیرمیانجی سرمایه اجتماعی دردانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم

دوره 11، شماره 1، دی 1397، صفحه 129-140
سید محمود هاشمی؛ فاطمه السادات حافظی

21.

تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیست

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-12
پروانه سلاطین؛ نیلوفر غفاری صومعه

22.

تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکتهای رشدی و ارزشی

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-24
زهرا پورزمانی؛ محمد باقر تقیه

23.

تاثیر سرمایه فکری برحسابداری مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 85-99
زهرا دیانتی دیلمی

24.

تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تیر 1391، صفحه 29-42
سکینه شیرسوار شهاوند؛ فرج اله رحیمی؛ البرز قیتانی

25.

تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 37-50
زهرا دیانتی دیلمی؛ مریم رمضانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب