1.

ارزیابی مهارت زمانسنجی بازار و به گزینی اوراق مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 61-82
هاشم نیکومرام؛ آزاده فراهانی

2.

استفاده از سری های زمانی در شبکه های عصبی مصنوعی تکاملی به منظور ارزیابی آسیب پذیری در قاب بتنی خمشی

دوره 3، 2( شماره 6 تابستان 1389)، تیر 1389، صفحه 17-26
پنام زرفام؛ مهدی ر

3.

بررسی تغییرات زمانی رطوبت خاک در نهشته‌های لسی منطقه هزارپیچ گرگان با استفاده از مدل‌ ARIMA

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-16
حسن رضایی مقدم؛ محسن حسینعلی زاده؛ واحدبردی شیخ؛ رویا جعفری

4.

بررسی و پیش‌بینی جریانات سطحی استان خوزستان با استفاده از مدل‌های سری زمانی

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 147-160
علیرضا انتظاری؛ رسول سروستان

5.

پیش بینی هوشمند نقدینگی دستگاه‌های خودپرداز برمبنای تقاضای مشتریان

دوره 6، شماره 23، خرداد و تیر 2020، صفحه 135-146
ندا کیانی؛ قاسم توحیدی؛ شبنم رضویان؛ نصرت الله شادنوش؛ مسعود صانعی

6.

تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 259-282
ایرج نوروش؛ نرگس محسنی دهگلانی؛ اکبر رحیمی پور

7.

تحلیل نقاط تغییر در سری زمانی دبی برخی ایستگاه‌های هیدرومتری استان گلستان

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 81-93
ابراهیم عسگری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ خدیجه حاجی

8.

تشخیص تیپ اراضی کشاورزی دشت عباس با استفاده از تحلیل سری زمانی تصاویر ماهواره سنتینل 2

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-13
مهدی رضایی؛ حسین آقامحمدی زنجیر آباد؛ زهرا عزیزی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سعید بهزادی

9.

توسعه کابرد مدل های باکس جنکینز ،شبکه عصبی مصنوعی و تعدیل نمایی در پیش بینی و مدیریت پدیده های اجتماعی (مطالعه موردی: پیش بینی روند ازدواج و طلاق در استان ایلام)

دوره 26، شماره 3 (پیاپی 104)، آذر 1394، صفحه 25-37
محمدرضا امیدی؛ نبی امیدی؛ اردشیر شیری؛ رحمت اله محمدی پور

10.

توسعه کابرد مدل‌های باکس جنکینز، شبکه عصبی مصنوعی و تعدیل نمایی در پیش‌بینی و مدیریت پدیده‌های اجتماعی (مطالعه موردی: پیش بینی روند ازدواج و طلاق در استان ایلام)

دوره 28، شماره3 (پیاپی 110)، آذر 1396، صفحه 41-54
محمدرضا امیدی؛ نبی امیدی؛ اردشیر شیری؛ رحمت اله محمدی پور

11.

رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سریهای زمانی مالی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392، صفحه 97-114
سید محمد سیدحسینی؛ مسعود باباخانی؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ سید بابک ابراهیمی

12.

مدل سازی و پیش بینی تولید و مصرف برق در ایران

دوره 27، شماره 1 (پیاپی 106)، خرداد 1395، صفحه 71-83
محمدرضا امیدی؛ نبی امیدی؛ حشمت اله عسگری؛ میثم جعفری اسکندریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب