1.

ارزیابی واکنش سرمایه گذاران با روش سرعت تعدیل قیمت سهام به ‏ارزش ذاتی در سطح صنایع در بورس تهران

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 79-92
مهدی معدنچی زاج؛ بهناز طلوعی؛ کیارش مهرانی

2.

بررسی اثر سودهای غیره منتظره بر احساسات سرمایه گذار تحت پدیده شهود نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 53-66
مهدی رضایتی؛ کاظم چاووشی؛ محسن سهرابی عراقی

3.

بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392، صفحه 115-123
حمیدرضا وکیلی فرد؛ علی سعیدی؛ اکبر افتخاری علی آبادی

4.

بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 223-240
حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ علی سعیدی؛ اکبر افتخاری علی آبادی

5.

سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار روشی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی سرمایه‌گذاران و کارایی بازارهای مالی: رویکردها ، مدل‌ها و نتایج

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 95-124
هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی معدن‌چی زاج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب