1.

اثر بحران مالی غرب بر بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1389، صفحه 137-160

2.

اثر سیاست‌های ارزی در جهت کاهش کسری حساب جاری (با تاکید بر بحران مالی سال 2008)

دوره 13، شماره 48، بهمن 1401، صفحه 131-146
سمیرا نجفی استمال؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری

3.

ارایه الگوی اخلاق سرمایه گذاری مدیران در بحران مالی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 309-331
علی هزاوه؛ مهدی معدنچی زاج؛ علی سعیدی؛ شادی شاهوردیانی

4.

ارائه مدل ترکیبی پیش بینی بحران های مالی بر پایه جریان های نقد آزاد: شواهدی از بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 757-784
آیت تمری نیا؛ مهدی مرادزاده فرد؛ رضا نظری؛ بهمن بنی مهد

5.

استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات مالی ایران (مطالعه موردی: بانک A)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 89-102
حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ المیرا محمودزاده؛ داود جدیدالاسلامی

6.

بحران مالی و ارزش آفرینی شرکت ها: آزمون نظریه محتوای اطلاعاتی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 47-62
محمد ابراهیم حسن خانی؛ صغری براری نوکاشتی؛ سینا خردیار

7.

بررسی ارتباط بحران مالی در بازارهای سرمایه عمده جهان با شاخص های سهام بورس اوراق بهادار تهران، قبل، طی و پس از بحران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، آذر 1392، صفحه 1-12
عبدالرحیم یزدان پرست؛ سید یوسف احدی سرکانی

8.

بررسی اعتبار جریان های نقد آزاد و کاربرد عملی آن در پیش بینی بحران های مالی بر پایه استاندارد های بین المللی حسابداری(IFRS): شواهدی از بازار سرمایه ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 259-270
آیت اله تمری نیا؛ رضا نظری؛ مهدی مرادزاده فرد

9.

بررسی رابطه بحران مالی، چرخه عمر و استرتژی های تجدید ساختار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 47، مهر 1399، صفحه 73-86
عبداله امیری؛ پرویز سعیدی؛ فرشید پورشهابی؛ حسینعلی بهرام زاده

10.

بررسی عملکرد مالی شرکتها بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل زمیسکی و مقایسه نتایج این دومدل (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و اورا ق بهادار)

دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، بهمن 1394، صفحه 47-58
اکبر رحیمی پور؛ معصومه تدریس حسنی

11.

بهره هوشی شرکتها ابزاری برای بهبود مالی یا گزارشگری خدعه آمیز

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 117-132
رضا ممشلی؛ علی کارشناسان

12.

تبین ارتباط بین محافظه کاری و ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های اندازه گیری پیش بینی ورشکستگی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 337-356
صالح اسدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده

13.

تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 29-45
سید احمد حسینی امینی؛ امیر عباس نجفی

14.

طراحی سیستم هشدار دهنده حباب قیمتی و بحران مالی در بازار سهام ایران

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 37-49
مهدیه نوروزی؛ محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مهرزاد مینویی

15.

طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت تصمیم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 35-55
علیرضا قلیزاده؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد علی افشار کاظمی

16.

طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل لاجیت و پروبیت

دوره 13، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 135-148
علیرضا قلیزاده؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمدعلی افشارکاظمی

17.

مدلسازی رفتار مالی سرمایه گذاران مومنتوم و رندوم در شرایط بحران: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 563-582
فاطمه جعفری؛ رضا آقاجان نشتایی؛ محمدحسن قلی زاده

18.

مدلسازی ساختاری تفسیری ارتقاء شکنندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با رویکرد غربالگری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 545-565
بهمن کیانی راد؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری

19.

نقش مدیریت سود در تأثیر معاملات با اشخاص وابسته، بحران مالی و اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 549-572
عبدالرسول رحمانیان کوشککی؛ عایشه معصومیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب