1.

اثر مدت تصدی مدیرعامل بر رشد ارزش افزوده شرکت

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 1-11
شهناز علی نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی

2.

ارائه یک مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه دقت آن با مدل‌هایHDZ و ARIMA

دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 163-180
مسعود اسدی؛ سیدمظفر میربرگ کار؛ ابراهیم چیرانی

3.

ارائه مدلی برای بررسی تأثیر رسانه‌ها در ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق پیام‌های تبلیغاتی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، مرداد 1394، صفحه 25-36
هاشم آقازاده؛ طاهر روشن دل اربطانی؛ سماء بانی فاضل

4.

انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری دمپستر شفر (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 207-221
مهسا عباسی شیرسوار؛ سیدعلی نبوی چاشمی

5.

انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برنامه ریزی آرمانی(GP)

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 49-63
محمد غلی افشارکاظمی؛ مریم خلیلی عراقی؛ احمد سادات کیایی

6.

برآورد قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش مدل مالی رفتاری و مقایسه نتایج با روش های نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 149-168
داوود احمدیان

7.

بررسی اثرات عوامل مالی رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 275-292
داود گرجی زاده؛ محمد حامد خان محمدی

8.

بررسی تأثیراستفاده از شاخصهای مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاهمدت سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 21-33
رضا تهرانی؛ محمد اسماعیلی

9.

بررسی تأثیر چرخه سیاسی بر روی حجم معاملات و نقدشوندگی

دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 151-166
فرهاد حنیفی؛ قاسم غلاملو

10.

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 141-152
شکراله خواجوی؛ هاشم ولی‌پور؛ بهروز حاکمی

11.

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1389، صفحه 53-65

12.

بررسی تاثیر مدل های مختلف افشای اطلاعات مسئولیت های اجتماعی بر رابطه بین محدودیت‌های مالی و مالکیت خانوادگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 271-286
ابوالفضل صفاخواه؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ نقی فاضلی

13.

بررسی تاثیر نرخ بازده ارز بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل رگرسیون ARDL

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 281-302
سعید مشتاق؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد

14.

بررسی رابطه تحمل ریسک مالی و ویژگی های سرمایه‌گذاران (هوش مالی، مهارت مدیریت مالی، ثروت) بر اساس مدل بومی‌شده دونالد مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 31، مهر 1395، صفحه 21-33
سعید آقاسی؛ احسان آقاسی؛ سحر بیگلری

15.

بررسی روند نوسانی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، شهریور 1391، صفحه 119-132
سید علی آل عمران؛ رویا آل عمران

16.

بررسی عوامل موثر بر سطح افشا اطلاعات آتی درگزارش‌های سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 57-68
مهدی سدیدی؛ حسین بدیعی؛ حمید نبوی

17.

بررسی کارایی شاخص MA در تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت سهام

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 83-106
سید علی نبوی چاشمی؛ آیت الله حسن زاده

18.

بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورتهای مالی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 155-172
داود گرجی زاده؛ محمد حامد خان محمدی

19.

پیش‌بینی روند تغییرات قیمت سهام با به‌کارگیری شاخص‌های تحلیل تکنیکی و استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی: مطالعه موردی سهام ایران خودرو

دوره 7، شماره 22، آذر 1396، صفحه 59-70
زینب آذریان؛ سید مهدی همایونی

20.

تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه کیفیت افشا و ساختار سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 55-66
زهرا پورزمانی؛ شهرام جمشیدی

21.

تاثیرمعاملات الگوریتمی بر نقدشوندگی سهام سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ایران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 447-464
حمیدرضا شماخی

22.

تحلیل اثرات متقابل نا اطمینانی بورس اوراق بهادار تهران در میان بورس‌های منطقه و جایگاه آن: کاربرد الگوی MGARH (BEKK)

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 47-56
بهزاد فکاری سردهایی؛ محمدرضا کهنسال؛ سمیه ربانی

23.

تحلیل بنیادی سهام با رویکرد کارایی در مرزهای واقعی و تعیین اهمیت  شاخصها برای رسیدن به شرایط مطلوب

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، آذر 1392، صفحه 13-26
سیده عاطفه حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی؛ منیره ابویی مهریزی؛ رامین وران

24.

تحلیل پنجره‌ای عملکرد مالی صنایع بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی واسپاس، پرامتی II و الکتر III

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 18-31
مجتبی موحدی؛ مهدی همایونفر؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ منصور صوفی

25.

تحلیل ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار با دو روش تحلیل تشخیصی (Discriminant Analysis) و مدل افزایشی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA-Additive)

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 85-106
اصغر مشبکی؛ حسین ممبینی؛ علیرضا بخشی زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب