1.

اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت اجتماعی و عدالت مالیاتی

دوره 11، شماره 38، مهر 1397، صفحه 27-46
عباس الهیاری؛ زهرا پورزمانی؛ تقی ترابی

2.

اثر سازوکار‌های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین توانایی مدیران و ایجاد ارزش برای سهام‌داران

دوره 11، شماره 38، مهر 1397، صفحه 93-108
یونس بادآور نهندی؛ نسا حشمت

3.

ارایه مدل ریاضی برای سنجش حاکمیت شرکتی و بررسی پیامد آن بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها

دوره 14، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 105-124
مریم صادقی؛ حسین پناهیان؛ مهدی صفری گرایلی؛ میثم عرب زاده؛ رحمان ساعدی

4.

ارائه الگوی جامع مدیریت سود مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاد از روش ANP فازی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 121-134
غلامرضا مرادی رودپشتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها

5.

ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، خرداد 1391، صفحه 79-100
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیدعلی نبوی چاشمی

6.

ارائه مدلی برای تبیین رابطه میان حاکمیت شرکتی و افشای زیست محیطی مبتنی بر رویکرد مدیریت هزینه

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 147-160
سحر سپاسی؛ محمد اسمعیلی کجانی

7.

ارائه مدلی به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و نسبت های مالی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 67-98
غزاله علی بابایی؛ محمد حامد خان محمدی

8.

ارائه مدل رابطه شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره بر سیاست تقلیل دهنده مالیاتی در توسعه سرمایه گذاری

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 233-247
سحر سپاسی؛ حسین اعتمادی؛ محمدرضا بسحاق

9.

ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 379-390
مهدی قلی پور؛ هومن جعفرپور؛ مهسا صارمی نیا

10.

آزمون تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 9، شماره 30، مرداد 1395، صفحه 95-113
حسین وظیفه‌دوست؛ میثم احمدوند؛ محمد جواد ساده وند

11.

آزمون کیفیت حسابرسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 261-272
حسین بدیعی؛ یحیی حساس یگانه؛ علی ثقفی؛ جعفر باباجانی

12.

استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات مالی ایران (مطالعه موردی: بانک A)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 89-102
حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ المیرا محمودزاده؛ داود جدیدالاسلامی

13.

بررسی اثرات شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمای هگذار در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1388، صفحه 129-149
دکتر مریم خلیلی عراقی؛ صمد بهروزی زاد

14.

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تیر 1389، صفحه 65-73
دکتر یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی

15.

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 187-202
سمانه سادات صلواتی؛ عبدالرضا اسعدی

16.

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روشهای تامین مالی و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 3(پیاپی78)، مهر 1387، صفحه 45-53
فریدون رهنمای رودپشتی؛ عظیم اصلانی

17.

بررسی ارتباط بین خطاهای سود پیش بینی شده توسط مدیریت و ساختار حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، مهر 1390، صفحه 35-49
سید علیرضا موسوی؛ حمید زارعی؛ سمیرا هنربخش

18.

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با تاکید بر نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 27-55
محمود کریمی؛ علی اسحق زاده؛ محمد صالحی فر

19.

بررسی برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ارزش سهام و درآمد پیش بینی شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 357-371
میثاق آخوندی؛ عبدالمجید دهقان

20.

بررسی تأثیر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 139-152
حمید طبائی زاده فشارکی؛ ابراهیم محمدپور زرندی؛ مهرزاد مینوئی

21.

بررسی تأثیر تعدیل‌کننده دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سهامداران نهادی بر ارتباط بین توانایی مدیران و عدم شفافیت اطلاعات شرکت

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 299-322
شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

22.

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 131-144
محمد صفائی؛ بابک محمودی درویشانی؛ ابراهیم عباسی

23.

بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 83-97
سعید نادری؛ احمد یعقوب نژاد؛ فرزانه حیدرپور

24.

بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش‌بینی سود

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 263-276
ابراهیم عباسی

25.

بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، مهر 1393، صفحه 69-88
محسن دستگیر؛ مهسا هنرمند

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب