1.

آزمون شاخص های هرفیندال- هیرشمن وQ توبین بر تحلیل ساختار سرمایه، کارایی و رقابت بازارمحصول

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 283-299
بهرام کرزبر؛ شادی شاهوردیانی

2.

بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، آذر 1392، صفحه 67-79
نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ مهدی تیرگری

3.

بررسی ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری، سیاست های تقسیم سود و ساختارسرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1387، صفحه 143-187

4.

بررسی تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت ها با فرصت های سرمایه گذاری کم و مازاد وجوه نقد در بورس تهران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 147-164
ابراهیم عباسی؛ حسین اخضری؛ الهه پورعلیخانی

5.

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده‌ سرمایه و سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو)

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1390، صفحه 43-60
مهدی زینالی؛ جمال محمدشیلان

6.

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1389، صفحه 53-65

7.

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 141-152
شکراله خواجوی؛ هاشم ولی‌پور؛ بهروز حاکمی

8.

بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 101-132
محمود معین الدین؛ سعید سعیدا اردکانی؛ علی فاضل یزدی؛ لیلی زین الدینی میمند

9.

بررسی جامع روابط درونی ساختار سرمایه، جریان وجه نقد آزاد، انتروپی تنوع‌پذیری‌ محصولات و عملکرد (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 223-242
محمد علی آقایی؛ سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم‌پور

10.

بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، دی 1389، صفحه 103-118

11.

بررسی مدلهای تأثیرپذیری انواع جریانهای نقدی از استراتژی تمایز و رهبری هزینه با تأکید بر ساختار سرمایه

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 67-92
مهسا مرادی؛ مهرداد قنبری

12.

بررسی نظریه رفتار ترجیحی در تصمیمات تامین مالی شرکت‌ها در وضعیت مازاد و کمبود نقدینگی در ایران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 305-322
حجت‌اله انصاری؛ روناک قنبرپور؛ زینب ایدی

13.

تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 331-352
هستی چیت سازان؛ سید مجتبی میرلوحی؛ آلبرت بغزیان؛ نداسادات نژادالحسینی

14.

تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه کیفیت افشا و ساختار سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 55-66
زهرا پورزمانی؛ شهرام جمشیدی

15.

تاثیر طبقات جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 391-411
عاطفه قائمیان؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ ایمان داداشی؛ مریم شفیعی کاخکی

16.

تاثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر تئوری نمایندگی)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 145-164
حسین فخاری؛ الهام فصیح

17.

تأثیر هزینه نمایندگی بر پیش‌بینی سودآوری شرکت ها

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 285-295
محمدباقر محمدزاده مقدم

18.

تبیین تجربی نظریه های ساختار سرمایه به منظور تعیین الگوی غالب در بازار سرمایه ایران (با تأکید بر صنایع دارویی و مواد غذایی بجز قند و شکر)

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 15-34
رویا منعم؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام

19.

تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و ساختار مالکیت متأثر از رفتارهای متقلبانه: نقش عوامل تعدیل کننده

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 811-834
مریم عطاراسدی؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محسن امینی خوزانی

20.

حاکمیت شرکتی، قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها: رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 215-232
محمد علی سهمانی اصل؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

21.

رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، دی 1389، صفحه 89-102

22.

رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1389، صفحه 119-132

23.

رابطه بین سرمایه فکری، اندازه شرکت، سودآوری و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 163-186
بهمن بنی مهد؛ زهرا قنبری ها

24.

شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک ورشکستگی شرکتها

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 67-82
زهرا فلاح مهدی دوست؛ آزیتا جهانشاد

25.

طراحی مدل سنجش تاثیر سرمایه فکری، کیفیت سود، گزارش حسابرسی و ساختار سرمایه بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 613-634
نرجس مقربی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب