1.

الگوی ضعف کنترل های داخلی براساس معیارهای غیرکنترلی شاخص کیفی حسابداری

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 13-22
عباس غفاری قاضیانی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی

2.

بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری

دوره 11، شماره 36، فروردین 1397، صفحه 1-13
علی خوزین؛ قدرت اله طالب نیا؛ منصور گرکز؛ بهمن بنی مهد

3.

بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه بین افشای اختیاری و هزینه ی سرمایه مالکانه

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 25-37
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ آریا امین پور

4.

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 55-72
رویا دارابی؛ سیمین امام جمعه

5.

بررسی رابطه ساختار مالی و مالکیت شرکت‌ها با افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه تهران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 91-110
دکتر مریم صلاحی نژاد؛ مریم السادات طباطبائیان

6.

تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و ساختار مالکیت متأثر از رفتارهای متقلبانه: نقش عوامل تعدیل کننده

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 811-834
مریم عطاراسدی؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محسن امینی خوزانی

7.

ترکیب سهامداری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 105-119
علی سعیدی؛ سید مجتبی حسینی قیداری

8.

ساختار مالکیت (ترکیب سهامداری و تمرکز) و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 15-28
شاعر بیابانی؛ ستاره(صغری) رضی کاظمی

9.

طراحی مدل پیش بینی ریسک تجاری با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 121-134
سمیرا الفتی؛ فریدون اوحدی

10.

نقش تعدیل کنندگی اندازه هیئت مدیره در رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، خرداد 1392، صفحه 61-74
هاشم ولی پور؛ لادن زارع؛ اسماعیل خرم

11.

نقش ساختار مالکیت در مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری با تأکید بر ویژگی‌های شرکت

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 37-49
عادل شاه ولی زاده؛ نادر رضائی؛ عسگر پاک مرام؛ حسن قالیباف اصل

12.

نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه‌ها: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 25-36
زهره حاجیها؛ منصوره بیگیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب