1.

ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 487-498
رامین پور عبدالهیان تهرانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ جهانبخش اسدنیا

2.

آزمون مدل پنج عاملی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 221-236
مریم دولو؛ زهره غلامی

3.

آینده نگاری سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن ایران با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع

دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، بهمن 1396، صفحه 11-28
محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ وحید رضوانی اصل

4.

بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، مهر 1390، صفحه 63-75
مهدی بهارمقدم؛ زینب یزدی؛ سمیه یزدی

5.

بررسی اثر نقدینگی بر سودآوری شرکت ها با رویکرد آزمون کرانه‌ها (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 111-124
کاوه قادری؛ سامان قادری؛ صلاح الدین قادری؛ سید کریم قادرزاده

6.

بررسی ادبیات پژوهشی موجود در ارتباط با محرک‏های بها و سود

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 109-124
حسن همتی؛ محمد زین العابدینی؛ امین خلیلی؛ بهمن قادری

7.

بررسی تأثیر واگذاری سهام دولتی بر عملکرد مالی (سودآوری)

دوره 22، شماره 1(پیاپی 88)، فروردین 1390، صفحه 55-67
دکتر پرویز سعیدی؛ جواد قزل سفلو

8.

بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر راهبرد جسورانه مالیاتی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 63-74
امید فرهادتوسکی؛ رحمان دوستیان

9.

بررسی رابطه U شکل معکوس بین تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری با تاکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی با استفاده از روش GMM در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 157-176
رحیم محمدی؛ محمدجواد شیخ؛ محمد سیرانی؛ مریم مردانه

10.

بررسی رابطه بین ارزش جاری سهام، سود و ارزش دفتری سهام با تأکید بر نقش سرمایهگذاری در داراییهای سرمایه ای

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 45-61
حسین اعتمادی؛ مسعود سعیدی

11.

بررسی رابطه بین تغییرات نرخ بهره با، بازده و سودآوری موسسات مالی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1390، صفحه 101-124

12.

بررسی نقش تبلیغات بر روی افزایش فروش شرکت ها و ارائه مدلی ریاضی جهت سنجش تاثیر آن بر روی سو دآوری

دوره 4، شماره 6، فروردین 1388، صفحه 1-16
علی اکبر فرهنگی؛ امیر اخلاصی؛ پدرام طلوعی

13.

بررسی نقش تبلیغات بر روی افزایش فروش شرکت ها و ارائه مدلی ریاضی جهت سنجش تاثیر آن بر روی سو دآوری

دوره 4، شماره 7، مهر 1388، صفحه 1-16
علی اکبر فرهنگی؛ امیر اخلاصی؛ پدرام طلوعی

14.

پیش‌بینی سودآوری با رویکرد شبکه عصبی و مقایسه آن با ماشین بردار پشتیبان (svm) و درخت‌تصمیم C5

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 39-56
ملیحه حبیب زاده؛ مصطفی ایزدپور

15.

تاثیر سطوح مدیریت سود بر هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، اسفند 1391، صفحه 55-67
فاطمه داروغه حضرتی؛ زهرا پهلوان

16.

تاثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر تئوری نمایندگی)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 145-164
حسین فخاری؛ الهام فصیح

17.

تبیین رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانک‌های تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 140-159
اعظم سادات اطیابی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ منیژه هادی نژاد؛ غلامرضا گرایی نژآد

18.

جریان بهینه وجوه نقد طی چرخه فعالیت شرکت (بلوغ، رشد، افول) با تاکید بر ریسک تامین مالی و سودآوری

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 83-94
آیدین شاکری؛ آزیتا جهانشاد

19.

جهت گیری پایداری زیست محیطی و ساختار مالی؛ اثرات تعدیل کننده سطح فعالیت، نوع صنعت، سودآوری و سرمایه زیست محیطی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 245-258
مسعود فرح آبادی؛ فرزانه حیدرپور؛ آزیتا جهانشاد

20.

رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1389، صفحه 119-132

21.

رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، دی 1389، صفحه 89-102

22.

رابطه بین سرمایه فکری، اندازه شرکت، سودآوری و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 163-186
بهمن بنی مهد؛ زهرا قنبری ها

23.

رابطه‌ی عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌ها

دوره 1، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 103-114
محسن نظری؛ منا پارسائی؛ سپیده‌سادات نصیری

24.

طراحی یک مدل شایستگی برای مدیران در راستای سود دهی سازمان،مورد مطالعه قطار شهری تهران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 149-166
فرناز بهشتی زواره؛ ایرج سلطانی؛ سیدعلی‌اکبر نیلی پور طباطبایی

25.

طراحی و ارزیابی مدل رفتارهای سبز و عملکرد مالی در هتل های شهر یزد

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 53-70
زهرا حسینی زاده هرات؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب