1.

اثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 21-36
رضا اسلامی؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ نعمت ا.. موسوی

2.

ارزیابی تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 49-64
سیدیوسف احدی سرکانی؛ معصومه قاسم پور

3.

ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر رفتار متفاوت قرض دهی و قرض‌گیری با رویکرد مدل DSGE

دوره 11، 38 (پاییز ۱۴۰۰)، آذر 1400، صفحه 33-52
حمید تقی زاده؛ حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی

4.

بررسی اثر سیاست پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (با استفاده از تکنیک ARDL)

دوره 3، شماره 9، تیر 1391، صفحه 97-121
کامبیز پیکارجو؛ پاتریس امیرخانی

5.

بررسی تاثیر همزمان سیاست‌های پولی و مالی بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 11، 36(بهار ۱۴۰۰)، اردیبهشت 1400، صفحه 39-51
مهدی جعفری؛ سید جواد عمادی؛ اسماعیل رمضانپور

6.

تحلیل مقایسه ای کانال های انتقال سیاست پولی در شرایط تحریم اقتصادی ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 10، 34 و 35 (پاییز و زمستان 99)، آذر 1399، صفحه 31-46
حسین باستین؛ سید عبدالحمید ثابت؛ مسعود صالحی رزوه؛ عبدالکریم حسین پور

7.

سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 63-77
کیومرث شهبازی؛ ابراهیم رضایی؛ ابوالفضل عباسی

8.

شتاب دهنده مالی در یک مدل DSGE با بخش های مالی و بانکی برای ایران

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 97-117
حسن حیدری؛ احمد ملابهرامی

9.

کاربرد قاعده تیلور در اقتصاد ایران و تأثیرپذیری سیاستها از بازار مسکن، املاک و مستغلات

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 197-210
علیرضا عرفانی؛ اسماعیل شمسیان

10.

نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بانکی با تأکید بر حاکمیت سیاست‌های پولی در بخش تولید ایران با رهیافت یک مدل DSGE

دوره 9، 30 و 31(پاییز و زمستان 98)، بهمن 1398، صفحه 67-81
جواد خلیل زاده؛ سحر بشیری؛ حسن حیدری

11.

نقش متغیرهای پولی و اصطکاک‏های مالی بر بازار سرمایه در قالب مدل DSGE

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 71-84
لیلا براتی؛ یزدان گودرزی فراهانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب