1.

اکسیر مأثر نو؛ بررسی مقایسه ای ۱ مشکلة هویت در تاریخ نگاری قاجاریه

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، مرداد 1384، صفحه 23-54
محسن خلیلی

2.

باز پژوهی ماهیت و مشروعیت فقهی ـ حقوقی "معامله با خود"

دوره 13، 1(25 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 61-76
عبدالله باقری ورزنه؛ صدیقه حاتمی

3.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 393-425
مرتضی سلطانی نژاد؛ امیر حمزه سالارزایی(نویسنده مسئول)؛ علی خیاط

4.

بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، فروردین 1389، صفحه 145-162
مهدی اسعدی؛ سید مرتضی طباطبایی

5.

تاملی بر ماهیت خسارت ناشی از تاخیر در عملیات بارگیری و تخلیه کشتی: در پرتو کنوانسیون‏های هامبورگ و روتردام

دوره 18، شماره 3(پیاپی53)، مهر 1401، صفحه 101-122
بهاره شفیعی؛ سعید منصوری؛ احمد شمس

6.

مفهوم ماهیت شهر و معرفی شاخصها و معیارهای سنجش آن در دوران معاصر

دوره 3، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 15-26
نیما جهان بین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب