1.

ارایه مدل رگرسیون به منظور پیش‌بینی مصرف سموم دفع آفات و بیماری‌های نباتی در ایران

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 201-208
مریم شیخ الاسلامی بورقانی؛ محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری

2.

ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های گونه گیاهی Salsola rigida در مناطق مختلف رویشی استان سمنان

دوره 9، شماره 1، مهر 1397، صفحه 11-20
علی محبی*؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری؛ محمد امیرجان؛ رضا سبوحی

3.

برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف گاز در بخش خانگی ایران

دوره 8، شماره 26، آذر 1397، صفحه 62-72
مریم عباسی؛ عباس امبنی فرد

4.

بررسی توزیع فضایی سالخوردگی جمیعت روستایی ایران طی سه دوره سرشماری 1375، 1385 و 1390

دوره 12، شماره 46، مرداد 1394، صفحه 73-88
عمار رحمانی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ بیژن رحمانی

5.

بررسی نقش فعالیتهای اقتصادی در توزیع جمعیت بین شهر و روستا در ایران

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، اردیبهشت 1390، صفحه 55-68
مجید ولی شریعت پناهی

6.

بررسی و تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر رشد جمعیت کشور

دوره 9، شماره 29، تیر 1398، صفحه 25-47
رضا رنجبران

7.

تاثیر توسعه شهری بر روند آلودگی صوتی در منطقه یک تهران و ارایه راهکارهای مدیریتی برای بهبود شرایط

دوره 10، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 43-70
ناصر محرم نژاد؛ مهسا صفری پور

8.

تحلیلی بر تحولات نظام سلسله‌مراتب جمعیتی با تأکید بر جایگاه شهرهای میانی موردمطالعه استان آذربایجان شرقی

دوره 20، شماره 78، تیر 1402، صفحه 107-130
علی تقی پور؛ محمدرضا رضایی

9.

تحلیل فضایی جمعیت و خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر خرم آباد

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1395، صفحه 65-76
علی شماعی؛ سمیه تیموری؛ حسین بهرامی

10.

مهاجرت و عوامل زمینه ساز آن در ایران

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، اردیبهشت 1383، صفحه 34-50
حبیب اله زنجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب