1.

اثر کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرس بر بازار سرمایه

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 65-76
سید حسین علوی طبری؛ نازنین بشیری منش

2.

ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، فروردین 1389، صفحه 59-80
دکتر هاشم نیکومرام؛ حیدر محمدزاده سالطه

3.

استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ارزیابی کیفیت سود

دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تیر 1389، صفحه 21-41
هاشم نیکومرام؛ دکتر احمد مدرس؛ دکترمحمدرضا شورورزی

4.

بررسی اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ضریب واکنش سود

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 91-102
محمدرضا شورورزی؛ افسانه افروزمنش

5.

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، دی 1389، صفحه 79-91
دکتر علی اسماعیل زاده مقری؛ دکتر محمد جلیلی؛ عباس زند عباس آبادی

6.

بررسی تاثیردوره تصدی حسابرس بر ویژگی‌های کیفی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 91-106
محمد خلیل زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ زهرا دیانتی دیلمی

7.

بررسی تاثیر فشار زمانی حسابرس بر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود با تأکید بر نقش تعدیلی استرس کاری حسابرسان

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 67-80
مجید بخشی؛ کاوه اذین فر؛ سیدعلی نبوی چاشمی

8.

بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر رابطه پویای کیفیت سود و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فشار بازار ارز

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 131-148
زهره طباطبایی نسب؛ نسیم شاه مرادی

9.

بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اندازه‌گیری اجزای سود و ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1388، صفحه 111-128
علی اکبر چهارمحالی؛ جواد زاهدی؛ رضا براتی؛ مصطفی امیری

10.

بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 34، مهر 1396، صفحه 57-68
سمیه طالع زاری؛ محمدرضا عبدلی

11.

بررسی محتوای اطلاعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکت ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 15-28
احمد مدرس؛ حمید زارعیان برجی

12.

بررسی همگرایی معیارهای انعکاسی و ترکیبی کیفیت سود در واکنش به مؤلفه‌های انگیزشی مدیران

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 91-106
عبداله حسین زاده؛ زهره حاجیها؛ سیدمحمود موسوی شیری؛ هاشم نیکومرام

13.

تأثیر اختلاف سود حسابداری با درآمد مشمول مالیات بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش کیفیت سود

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 19-32
داریوش اخترشناس؛ اسحاق بهشور؛ فرشته احمدی پاک

14.

تاثیر استاندارد های ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 31-45
هاشم نیکومرام؛ زاد اله فتحی

15.

تأثیر سایر مکانیسم های کیفیت سود بر بازده اضافی با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با تکنیک پرتفوی بندی24 گانه به صورت فصلی

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 25-43
وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد

16.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1390، صفحه 1-12
زهرا دیانتی دیلمی؛ وحید طیبی

17.

تاثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ثبات رویه اطلاعات حسابداری: رویکرد متن کاوی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 391-406
محمدرضا گرجی؛ حسن قدرتی؛ میثم عرب زاده؛ حسین پناهیان

18.

تاثیر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط بر کیفیت سود با استفاده از مدل باسو، بال و شیواکومار

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 23-32
حسین بدیعی؛ محمد محمودی؛ روح الله رضازاده

19.

توسعه مدل تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی: منشاءها و پیامدها

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 395-420
امیر یلفانی؛ ایرج نوروش؛ قدرت الله طالب نیا؛ عزت اله اصغری زاده

20.

رابطه مداری و استقلال حسابرس: آزمون نظریه پیوندهای اجتماعی

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 27-40
جواد بختیاری؛ زهرا پورزمانی؛ رمضانعلی رویایی

21.

شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 631-651
حمید فرهادی؛ فاضل محمدی نوده؛ سید رضا سید نژاد فهیم

22.

طراحی مدل سنجش تاثیر سرمایه فکری، کیفیت سود، گزارش حسابرسی و ساختار سرمایه بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 613-634
نرجس مقربی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

23.

فرا تحلیل ویژگی های حسابرس و کیفیت سود( با در نظر گرفتن شاخص های کیفیت سود )

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 87-103
پریسا محمدرحیمی؛ مجید زنجیردار؛ مژگان صفا؛ حسین جهانگیرنیا

24.

کیفیت سود: شواهدی از نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 91-102
سیدحسین علوی طبری؛ آمنه بذرافشان

25.

کیفیت سود، کسری(مازاد) اهرم مالی و سیاست های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 151-170
نقی فاضلی؛ ابوذر جعفری تجن گوکه

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب