1.

ارزیابی مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری صنعت

دوره 10، شماره 35، دی 1396، صفحه 46-56
شیما حسین زاده؛ آزیتا جهانشاد

2.

بررسی اثر رکود تورمی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی

دوره 10، شماره 33، تیر 1396، صفحه 123-138
فخرالدین محمدرضائی؛ خسرو منطقی؛ اسماعیل عباسی

3.

بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 95-116
بابک سالم دزفولی؛ اله کرم صالحی؛ علیرضا جرجرزاده؛ سعید نصیری

4.

بررسی مدیریت سود در آستانه‏های مقادیر حساس سود شرکت‏های مظنون با اهرم مالی بالا

دوره 15، شماره 52، خرداد 1401، صفحه 79-91
سارا شفیعی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی؛ مازیار قاسمی

5.

بررسی مدیریت سود واقعی در آستانه مقادیر حساس سود

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 229-242
سارا شفیعی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی؛ مازیار قاسمی

6.

بررسی مقایسه‌ای مدیریت سود و نقد شوندگی سهام بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 1-20
مهدی مرادی؛ سعید شایان نظر؛ زکیه مرندی

7.

تاثیر اقلام تعهدی و واقعی سود بر ارزش بازار سهام با استفاده از آزمون سوبل

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 181-196
محمد فیروزیان نژاد؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر

8.

تأثیر مدیریت سود بر رابطه میان خطای پیش‌بینی سود و محافظه‌کاری حسابداری

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 201-217
یاسر احمدی؛ بهمن بنی مهد؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ زهرا پورزمانی

9.

تاثیر مدیریت سود واقعی بر ادراک نامتقارن سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه: آزمون نقش تعدیلی نوسان های بیش از حد سهام

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 375-399
لیلا زمانیان فر؛ بهمن بنی مهد؛ زهرا دیانتی دیلمی

10.

ترازنامه متورم و روش های جایگزین برای اجتناب از سودهای غیرمنتظره منفی

دوره 8، شماره 27، دی 1394، صفحه 57-70
حسن فرج زاده دهکردی؛ حسن همتی؛ هاله سنایی

11.

رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 45-58
علی سعیدی؛ نرگس حمیدیان؛ حامد ربیعی

12.

رابطه دستکاری فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با استفاده از رویکرد سیستم‌ معادلات بازگشتی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 1-14
محسن ایمنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد

13.

مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی و بیش‌اطمینانی مدیریتی: شواهدی از مدیریت سود واقعی

دوره 14، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 139-156
محمدامین رستگارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب