1.

اثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، اسفند 1391، صفحه 41-54
بهمن بنی مهد؛ مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی زینالی

2.

ارزیابی تأثیر بکارگیری الزامات استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده 700 در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 75-92
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی اکبر نونهال نهر

3.

طراحی مدل سنجش تاثیر سرمایه فکری، کیفیت سود، گزارش حسابرسی و ساختار سرمایه بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 613-634
نرجس مقربی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب