1.

آزمون مدیریت سود و ضریب واکنش سود مبتنی بر متغیرهای حسابداری

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 109-122
محمد ابراهیم پورزرندی؛ محمد حسنی؛ ذبیح الله طاهری

2.

بررسی بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل های اقلام تعهدی با استفاده از ویژگی های زمانبندی و تطابق جریان های نقدی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 201-215
حسین علی جلالی مولود؛ زهرا لشگری؛ حسین ایزدی

3.

بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر ناهمگونی باورهای سرمایه‌گذاران و تأثیر تعامل آن‌ها بر بازده سهام

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 149-160
طاهر اسکندرلی

4.

بررسی تأثیر وقفه های زمانی متغیرهای مالی در پیش بینی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، آذر 1392، صفحه 45-56
احمد خدامی پور؛ رضا پوراحمد؛ علی ترک زاده ماهانی

5.

بررسی تغییرات میزان محافظه‌کاری در‌ گزارشگری مالی شرکت ها

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 19-32
بیتا مشایخی؛ سپیده‌سادات نصیری

6.

بررسی توانایی داده های جاری حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، مهر 1389، صفحه 63-76
پیمان امینی؛ کامران محمدی؛ عباس افلاطونی

7.

بررسی رابطه بین سهام و معیار عملکرد شرکت‌ها با استفاده از انواع سود و جریانات نقدی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 91-109
دکتر بهمن بنی مهد؛ معصومه سادات رسولی

8.

بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اندازه‌گیری اجزای سود و ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1388، صفحه 111-128
علی اکبر چهارمحالی؛ جواد زاهدی؛ رضا براتی؛ مصطفی امیری

9.

بررسی کیفیت و پایداری اقلام تعهدی: رویکرد متن کاوی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 169-185
زهره زیودار؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی

10.

پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکای اقلام تعهدی

دوره 23، شماره 1,2(ویژه نامه شماره های 94-95 بهاروتابستان1391)، اردیبهشت 1391، صفحه 57-66
زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ محمود کاشانی

11.

تأثیر چرخه‌های عملیاتی و ساختار مالکیت بر سطح محافظه‌کاری شرکت‌ها به روش C-Score

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 75-90
فرزین رضایی؛ سمیه بافهم مهربانی

12.

تبیین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری

دوره 19، شماره 2(پیاپی 77)، تیر 1387، صفحه 1-16
هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد

13.

توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات و نقش آن در قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها

دوره 9، شماره 30، مرداد 1395، صفحه 55-66
عباس افلاطونی

14.

زمان بندی جریان های نقدی و رویدادهای اقتصادی: الگویی برای طبقه بندی اقلام تعهدی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 268-284
احسان بوژمهرانی؛ یحیی کامیابی؛ اسفندیار ملکیان

15.

سنجش اقلام تعهدی از طریق گزارشهای متنی با استفاده از تکنیک رگرسیون بردار پشتیبان و رویکرد مبتنی بر لغتنامه

دوره 13، شماره 46، مهر 1399، صفحه 87-102
زهره زیودار؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی

16.

شفافیت گزارش گری مالی، گزارش حسابرسی و تغییرات ساختار سرمایه شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 321-338
حسین مقدم؛ نگار خسروی پور؛ زهرا لشگری؛ غلامرضا فرساد؛ افسانه توانگر

17.

مدل‌های رگرسیونی خطی و غیرخطی جهت برآورد جریان وجوه نقد

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 141-156
فاطمه صراف؛ علی ثقفی؛ یحیی حساس یگانه؛ مقصود امیری

18.

نقش اقلام تعهدی در عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان اقتصادی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، مرداد 1388، صفحه 25-34
سید رسول حسینی؛ مهدی محمدی

19.

نقش دست‌کاری سود از طریق اقلام درآمدی و تعهدی در مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 285-300
عادل شاه ولی زاده؛ عسگر پاک مرام؛ حسن قالیباف اصل؛ نادر رضائی

20.

وجه نقد حاصل از عملیات و مدیریت سود: آزمون مدل K-S

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تیر 1390، صفحه 23-39
حمید رضا بزاززاده؛ منصور دهقانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب