1.

بررسی پتانسیل‌های بالقوه بورس انرژی دراجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شفافیت اطلاعات بازار سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 167-194
رضا راعی؛ حسین کرمی

2.

بررسی تأثیر تعدیل‌کننده دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سهامداران نهادی بر ارتباط بین توانایی مدیران و عدم شفافیت اطلاعات شرکت

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 299-322
شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

3.

بررسی تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطۀ بین مالکیت خانوادگی و هزینۀ بدهی

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 83-98
زهره حاجیها؛ جواد اورادی

4.

بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 47-60
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ شهناز آذرنگ

5.

بررسی و تعییین عوامل کشف و پیش بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 99-124
میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا کردلویی؛ امیر دهقانی

6.

پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران

دوره 15، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 19-35
عباس زمانی؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی

7.

مسئولیت اجتماعی بنگاه و حباب قیمتی: مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‫ بهادار تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 10، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 1-16
حبیب انصاری سامانی؛ سیدحسین علی دانش؛ فرهان نظری

8.

نقش شفافیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، آذر 1392، صفحه 57-71
حمید محمودآبادی؛ زهرا نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب