1.

ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 1-29
رقیه کشوریان ازاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی

2.

ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان

دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، بهمن 1390، صفحه 19-31
غلامرضا معمار زاده طهران؛ ناصر میر سپاسی؛ سودابه جلیلی

3.

الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 55-82
علی ثقفی؛ جمال دامغانیان؛ سجاد سیاح؛ حسین خضوعی

4.

الگوی خط مشی های مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر بر دیدگاه پست مدرنیسم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402
فاطمه محسنی دوست؛ مهدی کریمی زند؛ وحید رضا میرابی

5.

بررسی امکان سنجی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، اسفند 1392، صفحه 117-128
عادل مهابادی؛ محمدرضا مستوفی؛ محسن رسولیان

6.

بررسی عوامل اجرایی اثرگذار خط مشی های شبکه‌های اجتماعی در ارائه خدمات الکترونیکی بانک‌های خصوصی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402
فاطمه ایزدی منش؛ علی نوروزی مبارکه؛ احمد عسکری

7.

پیاده سازی خط مشی بازاریابی دیجیتالی در حوزه شبکه های اجتماعی با رویکرد داده بنیاد

دوره 13، شماره 46، تیر 1401، صفحه 185-198
نادیا محسنی؛ علی نوروزی مبارکه؛ عبداله نعامی؛ محمدرضا کاشفی نیشابوری

8.

تبیین الگوی خط مشی دو جانبه گرایی در عرصه مربیگری با رویکرد اکتشاف، انتفاع

دوره 13، شماره 46، تیر 1401، صفحه 165-185
میرعلی سید نقوی؛ جهانیار بامدادصوفی؛ رضا واعظی؛ پریسا اختری

9.

تعیین خط مشی تامین مالی زنجیره پایدار شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401
حسینعلی سمیعی؛ احمد مهرابیان؛ مجید اشرفی؛ علی خامکی

10.

خط‌مشی‌گذاری مدیریت منابع انسانی با بکارگیری هوش رقابتی در مسولیت‌پذیری اجتماعی(مطالعه موردی: دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402
فرح ناز عراقی؛ فرشیده ضامنی؛ سیدرضا یوسفی سعید آبادی

11.

کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی

دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، آبان 1389، صفحه 186-222
کرم اله دانش فرد؛ سودابه جلیلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب