1.

اهمیت دسترسی به انرژی‌های پاک محیط زیستی در کاهش خشونت علیه زنان

دوره 24، شماره 7، مهر 1401، صفحه 37-49
ولی اله نصیری؛ حسین ثریائی آذر؛ حجت سلیمی ترکمانی

2.

بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 223-234
بهنوش خوش منش؛ سید عباس پورهاشمی؛ محمد سلطانیه؛ داوود هرمیداس باوند

3.

تأملی بر مفهوم حق بر توسعه

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، بهمن 1387، صفحه 13-34
ایرج رضایی نژاد

4.

تبین الگوی مناسب حسابرسی مسئولیت اجتماعی (اخلاق اجتماعی) شرکت‌ها از دیدگاه حقوق بشر و ارزش‌های اجتماعی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 99-122
مجید داوودی نصر؛ قدرت اله طالب نیا؛ رمضانعلی رویایی؛ سیدرضا صالحی امیری

5.

تحلیل نقش اسناد فرادستی و قوانین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 239-254
زینب عصمتی؛ تهمینه عدالت جو

6.

تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل با تاکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حق های فرهنگی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 53-66
فرانک نیسی؛ علی مشهدی

7.

توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه

دوره 10، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 7-23
محمدرضا ویژه؛ احمد کتابی رودی

8.

جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 131-159
عاطفه امینی نیا

9.

جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، اردیبهشت 1384، صفحه 83-122
مسعود رستمی

10.

جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 101-126
رامین خادم پور؛ محمد شریف شاهی؛ منوچهر توسلی نائینی

11.

جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، دی 1386، صفحه 99-116
سیدحسین نقوی

12.

چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی

دوره 18، شماره4(پیاپی 54)، اسفند 1401، صفحه 11-40
اکبر سبزواری؛ ماشاالله کریمی

13.

حقوق بشر و یکپارچگی حقوق بین المللی: دستاوردهای محاکم حقوق بشری منطقه ای

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، دی 1394، صفحه 11-28
مهران محمودی؛ علیرضا ربیعی فرادبنه

14.

حکمروائی خوب و پایبندی به حقوق بشر؛ زمینه های تحقق مدیریت شهری پایدار

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1390، صفحه 1-20
دکتر حسن اسماعی لزاده

15.

دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بین‏الملل و نظام حقوقی ایران

دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 11-32
خدیجه اکرمی؛ هدی غفاری؛ ولی رستمی؛ مهدی رضایی

16.

رهبری جهانی ایا لات متحده آمر یکا، مناقشات منطقه ای و نقش سازمان ملل متحد

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، دی 1389، صفحه 63-75
دکتر سید مهدی فتاحی

17.

رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 133-156
سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی

18.

شریعت ضمانت اجرای اخلاق و حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401
مونا احمدلو؛ سید احمد موسوی

19.

صلح جهانی در نظام قانون‌مند

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 23-54
محمدرضا حکاک‌زاده

20.

فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، دی 1386، صفحه 39-60
مهدی خلف خانی

21.

مبانی مکاتب کلاسیک و فمینیسم در مقوله‌ی تغییر تابعیت ناشی از نکـاح

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، دی 1390، صفحه 87-107
نجادعلی الماسـی؛ مسعود همّت

22.

میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، آذر 1389، صفحه 57-92
حمید رضا جمالی

23.

نکات انتقادی از عدالت زیست‌محیطی و توسعه پایدار

دوره 22، شماره 8، آبان 1399، صفحه 103-111
پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی

24.

همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به ج . ا . ایران

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، دی 1389، صفحه 145-168
دکتر جعفر قامتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب