1.

ارزیابی پایداری اجتماعی محلات با بهره‌گیری از شاخص های مشار کت (مورد مطالعه: محله حصارک همجوار با دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 187-200
امیر صناعی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام

2.

بازشناسی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 31-42
میترا غفوریان؛ وحید افشین مهر؛ زهرا نوروزی زاده

3.

تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، باهدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 33-46
نسیبه بدری بنام؛ میر سعید موسوی؛ شبنم اکبری نامدار؛ سلیمان ایرانزاده

4.

تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه ی پایدار شهری

دوره 15، شماره 58، خرداد 1402، صفحه 67-96
مسعود دارابی

5.

سنجش پایداری اجتماعی در محلات مرکزی شهر بابل با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

دوره 11، 2(پیاپی 38 تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 83-97
شهرام ملانیا جلودار؛ عبدالحسین دانشوری نسب؛ مریم مالمیر؛ سید حسن رسولی

6.

سنجش مؤلفه‌های پایداری اجتماعی در بازار تاریخی تبریز بر اساس دیدگاه کسبه

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-19
رضا شعاری؛ میرسعید موسوی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ اسداله شفیع زاده

7.

شناسایی اصول و تدوین مدل بازآفرینی محله با رویکرد پایداری اجتماعی با بهره‌گیری از روش دلفی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 29-44
ماندانا ملک؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی

8.

کاربست رویکرد چرخه حیات اجتماعی در ارزیابی پایداری اجتماعی (مورد مطالعه:پروژه منارید)

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 108-118
سارا حاجی علیانی؛ فرحناز رستمی؛ مصطفی احمدوند؛ علی اصغر میرک زاده؛ حسین آزادی

9.

گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-32
آزاده قرائی؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

10.

مشارکت بیماران روحی در فرآیند طراحی باغ های شفابخش به منظور بالابردن پایداری اجتماعی درمراکز درمانی

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 17-26
آرزو علی عباس زاده رضائی؛ لیلا مدقالچی؛ فرزین حق پرست

11.

مشارکت شهروندان؛ کلید توسعه پایدار اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: محله باغشاه شهر شیراز

دوره 7، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 81-96
نهال اقتصادی

12.

مؤلفه‌های پایداری اجتماعی در برنامه‌های توسعه ایران

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 45-59
ساجده واعظ زاده؛ اسدالله نقدی؛ علی ایاسه

13.

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه)

دوره 8، شماره 19، آذر 1393، صفحه 77-88
فرضعلی سالاری سردری؛ مریم بیرانوندزاده؛ سید دانا علی زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب