1.

ارائه الگویی برای تکامل حسابداری مدیریت در سازمانهای دولتی و خصوصی با رویکرد نهادی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 177-194
پانیذ شکرایی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ محمد حامد خان محمدی

2.

ارائه مدل حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 281-296
فرشته محمودی راد؛ عبدالکریم مقدم؛ هوشنگ امیری

3.

ارزیابی الگوی حسابداری مدیریت برای توسعه پایدار

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 239-259
حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی

4.

ارزیابی تأثیر تصویرسازی داده‌ها در گزارش‌های حسابداری مدیریت بر تصمیم‌گیری مدیران

دوره 10، شماره 34، مهر 1396، صفحه 1-13
سونیا زارعی؛ الهه برزگر

5.

ارزیابی و شناسائی محرک‌ها و موانع تغییرات در حسابداری مدیریت در ایران

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 1-14
الهام کمال‌زارع؛ حیدر محمدزاده سالطه

6.

ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی حسابداری مدیریت در ایران: از دیدگاه اساتید و دانشجویان این رشته

دوره 15، شماره 53، شهریور 1401، صفحه 19-34
زهرا دیانتی دیلمی؛ مرجان بابایی بیدهندی؛ حسین عباسیان

7.

استراتژی، حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، اردیبهشت 1393، صفحه 93-107
محمود موسوی شیری؛ ماهرخ شاکری

8.

اصول بنیادی آئین رفتار حرفه‌ای حسابداران مدیریت و تاثیر آن بر محتوای اطلاعات حسابداری مدیریت

دوره 16، شماره 56، خرداد 1402، صفحه 89-107
حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

9.

الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 1-21
حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی

10.

بررسی ابعاد کیفیت خدمات حسابداری مدیریت از دیدگاه مدیران درون‌سازمانی

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 167-185
محمدحسین صفرزاده؛ احمد شریف؛ عباس هوشمند کاشانی

11.

بررسی اثر حسابداری مدیریت زیست محیطی بر مدیریت منابع انسانی و فن‌آوری متمرکز بر محیط زیست

دوره 15، شماره 55، اسفند 1401، صفحه 170-182
افسانه تازیکه لمسکی؛ علی خوزین؛ علیرضا معطوفی؛ منصور گرکز

12.

بررسی تاثیر متن مبتنی بر نگاره های مفهومی در یادگیری حسابداری مدیریت

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 131-140
سمیه غفاری؛ علی خوزین

13.

بررسی دلایل کمبود پژوهشهای تجربی انجام شده در حوزه حسابداری مدیریت در ایران

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، آبان 1388، صفحه 83-104
دکتر هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی بیات

14.

بررسی رابطه‌ی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی داخلی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 47-60
زهره حاجیها؛ حسین حقیقی

15.

بررسی سیر تحول رویکرد های هزینه یابی و بودجه بندی عملیاتی در فضای کسب و کار صنعتی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 67-74
محمد جلیلی

16.

بررسی شکاف بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلین اجرائی حسابداری مدیریت در اولویت بندی مفاهیم و تکنیک های آن

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 103-122
علی اکبر نونهال نهر؛ منوچهر رحمتی قورولو

17.

بررسی مدیریت تعارض (رقابت، مصالحه و اجتناب) و هویت حسابداران مدیریت و اصالت وجود با توجه به مکتب اگزیستانسیالیسم

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 87-104
شهرزاد احمدی؛ منصور گرکز

18.

بررسی نقش میانجیگری حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد شرکت

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 41-53
زهره حاجیها؛ حمیدرضا سرخانی گنجی

19.

بررسی نقش میانجیگری حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد شرکت با استفاده معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس

دوره 12، شماره 41، تیر 1398، صفحه 37-51
هادی سعیدی؛ نازگل تاتاری؛ شعبان محمدی

20.

بررسی نگرش دانشجویان غیر حسابداری به تأثیر مباحث حسابداری منظور شده در برنامه آموزشی مصوب بر مدیریت کسب‌وکار

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 95-104
صفیه بخشانی

21.

پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات در حسابداری مدیریت با بهره‌برداری از مدل‌‌سازی معادلات ساختاری

دوره 14، شماره 51، اسفند 1400، صفحه 19-41
زهرا کارمزدی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی

22.

پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 37-48
حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان

23.

تأثیر آموزش حسابداری مدیریت به شیوه شبیه‌سازی ایفای نقش، بر یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 111-124
وحیده طبیبی راد؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ ابوالفضل بختیاری؛ حسین عباسیان

24.

تأثیر بکارگیری الگوی تفکر خلاق «رانکو و چاد» بر پرورش مهارت‌های حسابداری مدیریت دانشجویان رشته حسابداری

دوره 10، شماره 33، تیر 1396، صفحه 33-52
بهاره بنی طالبی دهکردی

25.

تاثیر سرمایه فکری برحسابداری مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 85-99
زهرا دیانتی دیلمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب