1.

ارزیابی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محله محور در طرح های توسعه شهری

دوره 6، شماره 12، دی 1391، صفحه 71-78
راما قلمبر دزفولی

2.

بازتعریف مفاهیم محله و محله آرمانی از دید ساکنان کلانشهر تهران (محله های آریاشهر، تهرانپارس، امامزاده یحیی)

دوره 3، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 7-23
مصطفی ازکیا؛ زینب محمدی بندری

3.

بررسی تاثیر الگوی شورایاری محلات در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1389، صفحه 31-45

4.

بررسی تامین مسکن شهری درقالب برنامه ریزی محله محور (مطالعه موردی: شهر اراک)

دوره 16، شماره 57، فروردین 1403، صفحه 18-31
محمد نجفی؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس

5.

بررسی حس تعلق محلّه ای و نقش آن در مشارکت اجتماعی (نمونه موردی: محله نعمت‌آباد)

دوره 6، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 7-20
احمد نادری؛ ابراهیم شیرعلی؛ سجاد قاسمی کفرودی

6.

بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 19-32
لادن مصطفی زاده؛ اسماعیل شیعه؛ قادر احمدی

7.

بررسی موانع و تنگناهای مدیریت محله در پایداری محیط زیست شهری تهران

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 85-95
اکرم الملوک لاهیجانیان؛ شادی شیعه بیکی

8.

بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله (مطالعه موردی: محله‌ی نارمک تهران)

دوره 9، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 91-100
عطیه سینافر؛ پروین پرتوی؛ مهشید شکوهی

9.

بررسی و سنجش میزان هویت محله‌ای شهروندان تهرانی

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1391، صفحه 15-27
مهرداد نوابخش؛ ابراهیم حاجیانی؛ سید محمدرضا بهلول

10.

بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى

دوره 7، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 33-45
عمیدالاسلام ثقه الاسلامی؛ بهناز امین زاده

11.

تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی (محله)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 13-20
لیلا رحیمی؛ محمد نقی زاده

12.

خانه، سنت و باززنده سازی محله جوباره در اصفهان

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 105-117
محمدرضا پورزرگر

13.

رویکرد پایداری در متن شهرسازی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 111-120
فرح حبیب

14.

طراحی فضای شهری به مثابه ابزار آموزشی برای کودکان ( نمونه موردی ایالات متحده آمریکا - نیویورک )

دوره 10، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 101-111
مامک نصیری نسب رفسنجانی؛ فرح حبیب

15.

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در شکل‌گیری محله در شهر ایرانی ـ اسلامی و کارکردهای آن

دوره 9، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 101-116
عباس بحری مقدم؛ شهرام یوسفیفر

16.

مقایسه تطبیقی کیفیت سکونت د ر بافت های شهری (مطالعه مور دی: شهر کرمان)

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 47-60
افسون مهدوی؛ محمد نقی زاده

17.

نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 15-25
کاوه تیمورنژاد؛ فاطمه مسایلی؛ محمدرضا تاجیکسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب