1.

بررسی عوامل مرتبط با میزان اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی بانک ملی ایران در راستای رونق تولید به جهت بهبود عملکرد سیستم مالی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 395-418
محمدجواد رضایتی آج پیشه؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی

2.

بررسی کیفیت خدمات در سیستم بانکی دولتی و خصوصی با استفاده از مدل پنج بعدی SERVQUAL

دوره 3، شماره 4، فروردین 1387، صفحه 141-155
حمیدرضا سعیدنیا؛ سید محمد اشرافی

3.

تبیین جامعه شناختی اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به بانک ملی ایران در سال 1397

دوره 14، شماره 56، آذر 1401، صفحه 163-176
رضا نظری؛ مجید رادفر؛ علی بقایی سرابی

4.

طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 263-281
هوشنگ یاورپور؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده

5.

مدل بانکداری جامع بانک ملی ایران مبتنی بر نیازهای مشتریان در ابعاد شرکتی، اختصاصی، خرد، تجاری

دوره 10، 3(پیاپی 35 پاییز1398)، آذر 1398، صفحه 85-97
داود عبدی؛ مهدی مرادی؛ لورنس انویه تکیه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب