1.

تفاوت و آثار عملی قبض و تسلیم در عقود معاوضی

دوره 4، 2(8 پاییز و زمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 103-124
اصغر عربیان؛ حسن خدابخشی

2.

رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، مرداد 1391، صفحه 105-124
شکراله نیکوند

3.

ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض»

دوره 5، 2 (10 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 27-51
اصغر عربیان؛ حسن خدابخشی

4.

ماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین­ المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392)، فروردین 1392، صفحه 85-104
فخرالله ملائی کندلوس؛ علیرضا امینی

5.

واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی

دوره 11، 2(22پاییز و زمستان 1397)، اسفند 1397، صفحه 153-179
مهدی معظمی گودرزی؛ مجید رضا شیخی نصرابادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب