1.

ارتباط آلودگی هوا و روزهای اینورژن تهران با بیماری قلبی طی دوره آماری 1375-1385

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، فروردین 1387، صفحه 115-136
دکتر حسین محمدی؛ مهناز پروازی

2.

امکان سنجی کشت پنبه در جویملارستانبا استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1394، صفحه 15-28
مرضیه موغلی؛ حسن هوشمند

3.

بررسی تاثیر جهت گیری ساختمان های آموزشی بر بارهای حرارتی و برودتی در اقلیم های مختلف

دوره 15، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 147-157
علی اکبر عظمتی؛ حسین حسینی

4.

بررسی محیط زیست (اقلیم) و میزان مرگ و میر در استان های ایران با نگاهی جمعیت شناختی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، مرداد 1399، صفحه 77-91
مرضیه جان بزرگی؛ محسن ابراهیم پور؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ علیرضا محسنی تبریزی

5.

پایش و پیش‌بینی عوامل اقلیمی موثر بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای استان سمنان

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 127-142
ابراهیم یوسفی مبرهن؛ منصور قدرتی؛ محمد خسروشاهی

6.

تأثیر یخبندانهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره برکشت غلات در شهرستان کرج

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آبان 1389، صفحه 93-110
حسین محمدی؛ مجید گزلخو

7.

تحلیلی بر معیارهای طراحی نماهای مجتمع‌های مسکونی در اقلیم مازندران

دوره 17، شماره 66، مرداد 1399
حمید رضایی قادی؛ حمیدرضا صارمی؛ محمدرضا بمانیان

8.

تنوع زیستی زنبورهای گال زای بلوط (Hymenoptera: Cynipidae) در جنگل های بلوط سردشت، آذربایجان غربی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-11
اکرم رشیدی؛ محمد رضا زرگران؛ جواد اسحاقی راد

9.

جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 61-74
محمدجواد مهدوی نژاد؛ مجید منصورپور؛ مصطفی مسعودی نژاد

10.

رابطه توسعه پایدار و طراحی اقلیمی بناهای منطقه سرد و خشک ( مورد مطالعاتی تبریز )

دوره 10، شماره 3، مهر 1387، صفحه 105-120
شهریار شقاقی؛ مجید مفیدی

11.

مطالعه معماری ساختمانهای شهر تهران بر اساس عناصر اقلیمی (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری)

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، اردیبهشت 1393، صفحه 51-64
مارال حبیبی خامنه؛ حسین محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب