1.

بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) با اهداف راهبردی در سازمان صدا و سیما و ارائه الگوی مناسب

دوره 19، شماره 2(پیاپی 77)، تیر 1387، صفحه 31-40
رمضانعلی رویایی؛ حسین مظفر

2.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش XBRL در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 41-56
سیدعلی حسینی؛ ندا عبدالوند؛ الهام حسنی آذر

3.

پایداری کالبدی در شهرهای سنتی ایرانی ( اصل انسجام و پیچیدگی در طراحی شهری - ساختار فراکتالی )

دوره 10، شماره 3، مهر 1387، صفحه 121-130
ناهید مهاجری

4.

تأملاتی بر سه موج متفاوت از نظریه سیستم‌های اجتماعی

دوره 11، 25 بهار و تابستان 1393، شهریور 1393، صفحه 35-54

5.

چالش‌های ساختار سازمانی در مدیریت تجهیزات پزشکی در ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 117-124
لیدا صادقی؛ سید جمال‌الدین طبیبی؛ نادر خالصی

6.

رویکردی تحلیـلی بر نظریه های طراحی کریستوفر الکسـاندر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 45-56
ناهید مهاجری؛ شیوا قمی

7.

شناخت و تحلیل مسائل شهری با استفاده از سیستم های فازی

دوره 6، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 17-26
فرح حبیب؛ علی شکوهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب