1.

اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام)

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 71-83
محمدحسین مهدوی عادلی؛ مریم روحانی

2.

ارزیابی اثربخشی آموزش‌های منابع طبیعی و محیط زیست در مدارس منطقه یک شهر تهران با استفاده از مدل کرک پاتریک

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 145-154
نسترن زهرا مرادصالح؛ سحر رضایان

3.

ارزیابی وضعیت مدیریت مواد زاید ساختمانی: (مطالعه موردی شهر کرمان در سال 1387)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 133-142
حسین جعفری منصوریان؛ احمد رجبی زاده؛ شیدوش دولتشاهی

4.

بررسی اصل بنیادین بازدارندگی در حقوق بین الملل زیست محیطی

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 55-63
محمد ذاکر اردکانی؛ علیرضا آرش پور

5.

بررسی راهکارهای توسعه اکوتوریسم در تعاونی های منابع طبیعی استان گلستان

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 407-421
معصومه شمشاد؛ ایرج ملک محمدی

6.

بررسی راهکار های مدیریتی دریاچه ارومیه بر مبنای ارزش گذاری اقتصادی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 207-215
آیدا شریعت مداری؛ مجید عباسپور؛ زهرا عابدی؛ علیرضا وفائی نژاد

7.

بررسی رویکرد مالیات سبز در کشور، با کمک روش فازی و دیمتل

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-8
جواد رسمی؛ زهرا عابدی؛ مصطفی پناهی؛ یگانه موسوی جهرمی

8.

بررسی میزان توسعه اکوتوریسم در تعاونی های منابع طبیعی و عوامل موثر بر آن در استان گلستان

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 67-75
معصومه شمشاد؛ ایرج ملک محمدی؛ غلام حسین حسینی نیا؛ سید مهدی میردامادی

9.

بررسی نظام حقوقی بهره‌برداری جوامع روستایی و عشایری از منابع طبیعی در ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 75-93
جواد علی‌بیگی

10.

تأثیر آموزش در فرهنگ‎سازی و ارتقاء نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول نسبت به اهمیت و حفظ منابع‌طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 257-270
شهرام مهدی کرمی؛ محسن رجبی؛ اکرم آزادی ریمله؛ اکرم احمدی

11.

راهبردهای رسانه ای موثر بر ارتقا فرهنگ محیط زیست و منابع طبیعی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 39-54
رضا خلیلی؛ فائزه تقی پور؛ مجتبی شاهنوشی؛ محمد کوشافر

12.

سنجش اثربخشی دوره های آموزشی- ترویجی کارشناسان در حفاظت از منابع طبیعی (با تأکید بر اکوسیستم‌های جنگلی)

دوره 6، 4(پیاپی 24)، دی 1392، صفحه 73-85

13.

واکاوی سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به توسعه پایدار سازگار کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-19
سمیه اسمعیلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب