1.

اثر تیمارهای حرارتی بر ویژگی‌های رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه ریحان

دوره 12، پاییز 94، مهر 1394، صفحه 5-16
عاکفه ضامنی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ فخرالدین صالحی

2.

اثر روغن گردو و کفیران بر روی خواص بافتی و رئولوژیکی بستنی

دوره 13، پاییز 95، مهر 1395، صفحه 59-70
پریسا حبیبی؛ محمد امان ضیایی فر؛ فرامرز خدائیان چگنی

3.

اثر صمغ بادام بر خواص بافتی، شیمیایی و حسی کیک روغنی کم کالری

دوره 18، بهار 1400، فروردین 1400، صفحه 87-98
آیدا درخشان؛ مهرناز اسماعیل پور

4.

اثر صمغ دانه بالنگو ) Lallemantia royleana ( بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با پودر کدوحلوایی

دوره 17، تابستان 99، تیر 1399، صفحه 81-92
بنیامین گنجی وطن؛ سیدحسین حسینی قابوس

5.

اثر نانو ذره و بالک اکسید روی بر الگوی تمایز بافتی در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-6
سمیه خیری؛ عالمه باباجانی

6.

ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی پنیر سفید آب‌نمکی (پنیر گلپایگان) طی دوره رسیدن

دوره 11، تابستان 93، تیر 1393، صفحه 5-20
غزاله فراهانی؛ حمید عزت پناه؛ سلیمان عباسی

7.

الگوی متمایز بافتی در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) پس از تیمار با نانوسلنیوم

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-11
سمیه خیری؛ عالمه باباجانی

8.

بررسی اثر صمغ‌های فارسی و بادام به‌عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های بافتی و ریزساختار پنیر فراپالوده کم‌چرب

دوره 14، تابستان 96، تیر 1396، صفحه 85-96
حدیث رستم آبادی؛ حسین جوینده؛ محمد حجتی

9.

بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب ( Malus domestica ( برای کاربرد در صنایع تبدیلی

دوره 17، تابستان 99، تیر 1399، صفحه 23-32
بهجت تاج الدین؛ کلثوم جهان میهن

10.

تاثیر تایرهای وسایل نقلیه در حال حرکت بر مقاومت لغزشی و تولید صدا در روسازی‌های آسفالتی

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 16-32
امیراسماعیل فروهید؛ علی منصور خاکی

11.

تجمع فلزات سنگین در بافت های سه گونه ماهی در آبهای خلیج فارس و ارتباط آن با برخی مشخصات زیست سنجی

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 197-212
مهرنوش نوروزی؛ محمد مهدی صادقی؛ مصطفی باقری توانی؛ هدیه زندآور

12.

سنجش غلظت فلز سنگین سرب در آب و بافت‌های آبشش، کبد و ماهیچه سیاه ماهی (Capoeta capoeta ) رودخانه پلنگ‌رود گیلان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-102
مجتبی عظیمی اسک شهر؛ مریم شاپوری

13.

شناسایی ترکیبات فعال زیستی عصاره جلبک قهوه‌ای Cystoseria.sp و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ژله خوراکی غنی‌شده با آن

دوره 17، زمستان 98، دی 1398، صفحه 25-38
مهدی محمدی؛ غلامحسین محبی؛ مه گل بلوریان؛ علیرضا برمک؛ الهام احساندوست

14.

فرایند معناپردازی در مجموعه ارک علیشاه تبریز با تحلیلی بر داده‌های تاریخی

دوره 16، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 93-127
فرزاد فیضی؛ حبیب شهبازی شیران؛ کریم حاجی زاده

15.

مقایسه روش‌های استخراج ‏DNA‏ از بافت‌های ثابت شده در فرمالین

دوره 12، شماره 3(پیاپی 50)، آذر 1394، صفحه 1677-1682
فرزانه تفویضی، رضا عصاره .سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب