1.

ارائه مدل کمی سکوی اجتماعی معاملاتی در بازار سرمایه ایران

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 1-22
شاهین احمدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج؛ شادی شاهوردیانی

2.

ارائه مدل و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک هدف و انجام سرمایه گذاری با رویکرد گرندد تئوری و معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 355-382
ملیحه درستکار؛ محمد حسین رنجبر

3.

ارزیابی میزان بهبود عملگرهای مالی سازمان با پیاده سازی سیستم مدیریت دانش

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تیر 1393، صفحه 33-46
رضا رادفر؛ نرگس رضائی ملک؛ محمد رضائی ملک

4.

بررسی اثرات عوامل و متغیرهای رقابت پذیری بین المللی برای شرکت‌های صنایع غذایی در ایران با رویکرد آینده پژوهی(مورد مطالعه: صنایع غذایی استان خوزستان)

دوره 33، شماره 4 (پیاپی 131)، اسفند 1401، صفحه 53-70
حسین غبیشاوی؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ محمد حقیقی

5.

بررسی اثر کیفیت خدمات و دانش بانک از مشتریان بر وفاداری مشتریان (با تاکید بر تصویر ذهنی، کیفیت ارتباط با مشتری و رضایتمندی به عنوان متغیرهای واسطه‌گر)

دوره 10، شماره 27، تیر 1394، صفحه 123-148
حسین رحیمی کلور

6.

بررسی تاثیر نشانگر های اخلاق رسانهای برحکمرانی خوب از دیدگاه اساتید دانشگاههای آزاداسلامی منطقه تبریز

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 169-183
بهلول دیندار فرکوش

7.

بررسی عوامل کلیدی موثر بر مزیت رقابتی با رویکرد اجتماعی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران )

دوره 33، شماره 2 (پیاپی 129)، شهریور 1401
مهدی کریمیان کاکلکی؛ محمد حقیقی؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا

8.

بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 331-346
حسین ممبینی؛ سید جلال صادقی شریف؛ محمدرضا شهریاری؛ ایرج نوروش

9.

تاثیر نانو فب ها با نگاهی به آیندۀ خلق ارزش و یکپارچگی سطوح تحقیق و توسعۀ نانو تکنولوژی

دوره 32، شماره 2 (پیاپی 125)، مرداد 1400
امراله دهقانی سانیج؛ تقی ترابی؛ عباس خمسه؛ علیرضا بوشهری

10.

شناسایی و اولویت بندی کارکردهای شکاف بین نسلی در توسعه ورزش همگانی کشور با استفاده از مدل تاپسیس

دوره 2، شماره 4، دی 1402
امیر ماهیان جاغرق؛ شهریار خرازیان؛ احسان اسداللهی؛ میثم رضایی

11.

عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 131-146
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ پیام حنفی زاده؛ بهرام عبادپور

12.

مدیریت چابک‌سازی چرخه توسعه محصولات جدید با رویکرد تولید در کلاس جهانی (مطالعه‌ی موردی: شرکت ایران خودرو )

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 197-213
پگاه تارمست؛ ابوتراب علیرضایی؛ غلامرضا هاشم زاده؛ اشرف شاه منصوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب