1.

ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 77-91
علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری

2.

بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران(

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 37-53
حمید مهدوی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ هاشم نیکو مرام

3.

قرارداد اختیار معامله در فقه

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 25-47
علیرضا امینی؛ علی رضا سلیمی

4.

مقایسه قابلیتهای مدلهای مبتنی بر حافظه بلندمدت و مدل های شبکه عصبی پویا در پیشبینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 115-130
اکبر کمیجانی؛ اسماعیل نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب