1.

اثر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر خصوصیات شیمیایی خاک و جمعیت قارچ میکوریز آربوسکولار (مطالعه موردی: لاهیجان)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 17-27
شیرین شفیعی؛ علی صالحی؛ احسان کهنه

2.

ارزیابی اقتصادی اکوسیستم جنگل‌های پسته و بادام وحشی با رویکرد ارزشگذاری مشروط مبتنی بر جامعه روستایی و عشایری: مطالعه موردی شهرستان بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401
شجاع موسی پور؛ ابراهیم مرادی؛ مظلومه رزاقی

3.

ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور توسعه جنگل با استفاده از AHP (مطالعه موردی، حوزه آبخیز ارنگه، استان البرز)

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 221-233
شادی شریفیان؛ محمد رضوانی؛ فرحناز رشیدی

4.

برآورد بیوماس روزمینی جنگل در جنگل های هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1-13
محدثه قنبری مطلق؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسداله متاجی؛ رضا اخوان

5.

بررسی ارتباط مشخصه های شکل زمین با زاد آوری طبیعی جنگل های دست کاشت (مطالعه موردی: پارک ملت استان زنجان)

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 111-134
نگین عظیمی؛ مریم داغستانی؛ نینا رجایی

6.

بررسی جغرافیایی اثرات اقتصادی اجتماعی طرح "خروج دام از جنگل" در منطقه کلاردشت ( شهرستان چالوس )

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، مهر 1386، صفحه 31-48
منصور بدری فر؛ آمنه حقزاد

7.

بررسی کارآیی داده‌های ماهوارهایGeoEye-1 برای تهیه نقشه مراحل تحولی در جنگل‌های شمال ایران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 11-24
امین مهدوی سعیدی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسداله متاجی

8.

تحلیل سیستم های محیطی دامنه های باختری ارتفاعات باغروداغ و نقش آن ها در پیدایش بیوم جنگلی فندقلو

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مرداد 1388، صفحه 85-105
دکتر رسول صمدزاده

9.

روشی در برآورد ریالی صدمات بهره برداری جنگل بر توده و زادآوری ( مطالعه موردی : سری الندان و واستون )

دوره 10، شماره 2، تیر 1387، صفحه 52-61
مجید لطفعلیان؛ آیدین پارساخو؛ پاریس مجنونیان

10.

شیوه‌های رسیدگی در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، دی 1395، صفحه 99-133
مهدی منتظر؛ فرزاد مسعودی؛ عباس فدایی مقدم

11.

محیط زیست جنگل در پرتو اصول حقوق عمومی

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 57-62
علی بابایی مهر

12.

نقش بوم سازگان جنگلی در تنظیم آب جاری(مطالعه موردی: حوزه آبخیز نوژیان خرم‌آباد)

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 149-159
امیر مدبری؛ علی مهدوی؛ حمید امیرنژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب