1.

بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال بزهکار با توجه به فقه شیعه و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401
علی تأمینی لیچائی

2.

تدابیر تنبیهی نظام حقوقی ایران در موضوع پسماندها (مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه)

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 95-106
سید هادی موسوی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد

3.

حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 57-86
محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی

4.

کالاسازی محیط زیست، جرم پنهان دولت ها

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-168
محمدحسین زاهدیان تجنکی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ علی نجفی توانا

5.

گناهان مرگ‌ارزان در متون فارسی میانه

دوره 11، 1 (21 بهار تابستان 1396)، مهر 1396، صفحه 1-31
نادیا حاجی‌پور؛ مهشید میرفخرایی

6.

مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی

دوره 15، شماره1(پیاپی29)، فروردین 1401
نادر حیدری؛ رضا رنجبر الوار علیا؛ رحیم وکیل زاده

7.

مجازات پدر در قتل فرزند

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 113-127
علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ امین یوسفی

8.

مجازات‌ خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 84-109
محمدحسین دانشفر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی

9.

مستی و تأثیر آن بر احکام تصرف مست در فقه اسلامی

دوره 5، 1 ( 9 بهار وتابستان 1391)، فروردین 1391، صفحه 121-141
جلال علوی؛ ناصر مریوانی

10.

مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی

دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 195-218
احسان مرادزاده؛ محمدحسن گلی شیردار؛ سید ابوالقاسم نقیبی

11.

ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 4(پیاپی46)، اسفند 1399، صفحه 153-178
محمد حسن پاک سرشت؛ داریوش بابایی؛ علی مشهدی

12.

نقدی بر حکم قطع دست سارق، براساس تعمیم نظریه ی مقاصد شریعت

دوره 5، 2 (10 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 53-72
مریم خلیلی؛ رامین پورسعید

13.

واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 85-112
احسان علی اکبری بابوکانی؛ رضا عبا سپور؛ حسین ناصریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب