1.

ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، خرداد 1391، صفحه 1-16
احمد یعقوب نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ اعظم شکری

2.

ارزیابی مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود

دوره 20، شماره 3(پیاپی 82)، آبان 1388، صفحه 1-20
دکتر هاشم نیکومرام؛ دکتر ایرج نوروش؛ دکتر علیرضا مهرآذین

3.

اسـتراتژی‌ تجاری شرکت و کیفیت حسابرسی صورت‌های مالی در چارچوب نظریه رقابت (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 95-113
الهه مهدوی ثابت؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ احمد یعقوب نژاد

4.

بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 191-202
جمال بحری ثالث

5.

بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شد ه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 87-98
زهره حاجیها؛ محبوبه رونده

6.

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، دی 1389، صفحه 79-91
دکتر علی اسماعیل زاده مقری؛ دکتر محمد جلیلی؛ عباس زند عباس آبادی

7.

بررسی خطای پیش بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 15-28
مهدی مرادزاده فرد؛ زهرا علیپور درویش؛ هماد نظری

8.

بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و هیات مدیره با مدیریت سود

دوره 20، شماره 4(پیاپی 83)، دی 1388، صفحه 87-98
دکتر قدرت ا... طالب نیا؛ اکرم تفتیان

9.

بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، دی 1389، صفحه 103-118

10.

بررسی رابطه تنوع‌بخشی کل، مربوط و نامربوط با اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 15-28
اکرم تفتیان؛ سیده زهرا میرباقری؛ مهدیه حسنی صدرآبادی

11.

تبیین رابطه رقابت در بازار محصول با مدیریت سود شرکت‌ها (شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری)

دوره 11، شماره 38، مهر 1397، صفحه 15-26
جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک‌مرام؛ قدرت قادری

12.

ترازنامه متورم و روش های جایگزین برای اجتناب از سودهای غیرمنتظره منفی

دوره 8، شماره 27، دی 1394، صفحه 57-70
حسن فرج زاده دهکردی؛ حسن همتی؛ هاله سنایی

13.

سبک حسابرس، مدت تصدی حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 9-22
عبدالرضا محسنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام

14.

سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 29-47
فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فضل اله لک؛ عبدالرضا محسنی

15.

محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 215-332
علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ لیلا براتی

16.

مروری بر مدل‌های اندازه‌گیری مدیریت سود: اقلام تعهدی اختیاری و درآمد اختیاری

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 103-118
اله‌کرم صالحی؛ برزو صالحی

17.

نظریه وابستگی اجتماعی و کیفیت حسابرسی: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 51، اسفند 1400، صفحه 121-138
غلامعلی موحدی اصل؛ مهدی مرادزاده فرد؛ حمید احمدزاده

18.

وجه نقد حاصل از عملیات و مدیریت سود: آزمون مدل K-S

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تیر 1390، صفحه 23-39
حمید رضا بزاززاده؛ منصور دهقانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب