1.

آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 185-198
اکبر باقری؛ علی رمضانی؛ عباس پورسعید

2.

اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی روابط غیر خطی و سلسله مراتبی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، مهر 1393، صفحه 35-51
اسماعیل توکل نیا؛ مهدی تیرگری

3.

بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 1-18
بهمن بنی مهد؛ علی اصغری

4.

بررسی اثر نسبی استراتژی های تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 47-58
سمیرا هنربخش؛ حمید بیرجندی؛ مسعود بیرجندی

5.

بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 75-89
دکتر قدرت اله طالب نیا؛ دکتر محمد ایمانی برندق؛ عسکر پور رضا

6.

بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 65-80
مسعود طاهری نیا؛ محمد جعفری؛ علی حسنوند

7.

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 141-152
شکراله خواجوی؛ هاشم ولی‌پور؛ بهروز حاکمی

8.

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1389، صفحه 53-65

9.

بررسی رابطه U شکل معکوس بین تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری با تاکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی با استفاده از روش GMM در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 157-176
رحیم محمدی؛ محمدجواد شیخ؛ محمد سیرانی؛ مریم مردانه

10.

بررسی مدیریت سود در آستانه‏های مقادیر حساس سود شرکت‏های مظنون با اهرم مالی بالا

دوره 15، شماره 52، خرداد 1401، صفحه 79-91
سارا شفیعی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی؛ مازیار قاسمی

11.

تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 17-29
اسداله افشاری؛ علی سعیدی؛ الهام رشادی

12.

تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، خرداد 1391، صفحه 101-115
فرزین رضایی؛ حامد عازم

13.

تاثیر نوع نگرش مدیران بر انتخاب سیاست های تامین مالی و پیامدهای آن بر عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 163-180
محسن حمیدیان؛ حسین جنت مکان؛ فرهان بن‌گریز

14.

تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در صنعت سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 333-347
سمانه پهلوان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی

15.

تبیین الگوی معیارهای تأثیرگذار در رشد تولید با رویکرد ارزش آفرینی سهامداران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 745-758
سید محی الدین سراج؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار

16.

تبیین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری

دوره 19، شماره 2(پیاپی 77)، تیر 1387، صفحه 1-16
هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب