1.

اثر آزاد سازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 187-200
اعظم احمدیان؛ مهدی تقوی

2.

اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، دی 1389، صفحه 191-202

3.

اثر مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، اسفند 1390، صفحه 33-51
فاطمه شمس الاحرار فرد؛ اسفندیار جهانگرد

4.

بررسی ارتباط بین آزاد سازی مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی

دوره 1، شماره 1، تیر 1389، صفحه 155-171
مریم خوشنویس؛ اعظم احمدیان؛ فاطمه مهربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب