1.

ارائه مدلی برای سنجش محافظه کاری در افشای ریسک بر پایه لحن افشا

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 321-347
رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده

2.

ارزیابی ریسک های مختلف صنعت پتروشیمی ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 335-354
جهاد برزیگر؛ محمد جلیلی

3.

ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1389، صفحه 67-90

4.

آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 29-48
فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی همتی آسیا برگی؛ لاله شعبانی برزگر؛ فاطمه خاکساریان

5.

بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، اسفند 1390، صفحه 71-88
فروغ رستمیان؛ المیرا اسلامی برجلو

6.

تأثیر تنوع بخشی پرتفوی بر عملکرد شرکت‌های هلدینگ براساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 211-231
علی فرهادیان

7.

تأثیر لحن محافظه‌کارانه مدیریت در افشای ریسک بر ریزش قیمت سهام: رویکرد زبان شناختی مبتنی بر لحن افشای اخبار

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 153-168
رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده

8.

کاربرد ریسک نامطلوب و مدل قیمت گذاری آربیتراژ در سنجش ریسک (رویکردی مالی- بازاریابی به صنعت پتروشیمی‌ایران)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 495-509
جهاد برزیگر؛ محمد جلیلی

9.

کاربرد نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی در ارزیابی ریسک ( رویکردی مالی - بازاریابی به صنعت سیمان ایران )

دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تیر 1389، صفحه 187-203
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ جهاد برزیگر

10.

مدیریت ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با نرخ ارز و قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 85-102
حسین راد کفترودی؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی فدایی اشکیکی

11.

نقش عوامل سیاسی-فرهنگی به عنوان عوامل کاهنده ریسک نامطلوب در صنعت پتروشیمی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400
جهاد برزیگرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب