1.

افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و آثار آن‌ها (با تأکید بر انطباق تئوری‌های علامت‌دهی و مشروعیت)

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 67-86
فاطمه عزلتی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها

2.

بررسی تاثیر راهبری شرکتی، رقابت پذیری و محافظه کاری مدیریتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 177-199
مهسا الهامی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

3.

تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 1-12
احمد خدامی پور؛ رامین محرومی

4.

تحلیل هزینه- منفعت افشای سرمایه فکری از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان حسابداری

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 95-104
محمدرضا نیکبخت؛ عالمه یزدانیان؛ الهام جمالی

5.

روندی به سوی گزارشگری مالی الکترونیکی: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برافشای داوطلبانه اطلاعات شرکت

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1390، صفحه 73-92
کریم نوروزی پور؛ مهدی محمدی؛ نادی علیزاده

6.

نقش سازوکارهای نظارتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 59-70
فاطمه عزلتی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب