1.

ارتباط بین شاخص های مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 25-35
احمد یعقوب نژاد؛ رمضانعلی رویایی؛ کاوه آذین فر

2.

بررسی تاثیر استعاره‌سازی ذهنی بر تردید‌حرفه‌ای حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب و کیفیت حسابرسی

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 143-163
مرتضی شفعتی؛ حسن ولیان؛ محمدرضا عبدلی

3.

بررسی عوامل موثر بر تورش رفتاری حسابرسان با روش ترکیبی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 653-686
بختیار اشرفی؛ زهره حاجیها؛ رضا تهرانی

4.

تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 13-27
سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی

5.

طراحی مدل تورش رفتاری حسابرسان با تاکید بر ویژگی های فردی و عمومی حسابرس به روش داده بنیاد

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 483-498
بختیار اشرفی؛ زهره حاجیها؛ رضا تهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب