1.

ارزیابی شاخص‌های تجاری‌سازی پژوهش‌های حسابداری با رویکرد فازی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 57-72
نواب کیامهر؛ محمود همت فر؛ فردین منصوری

2.

الگوی راهبردی برندسازی خدمات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دوره 17، شماره 57، آبان 1401، صفحه 51-66
محمد واشقانی فراهانی؛ منوچهر نیکنام؛ نادر غریب نواز؛ هرمز مهرانی

3.

آینده نگاری پیشران های حوزه آموزش و پژوهش در نظام مالیاتی ایران - با رویکرد اقتصادی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 371-395
عین اله زمانی اسکندری؛ محمدرضا مهربان پور؛ آزیتا جهانشاد

4.

پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 37-48
حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان

5.

نقش پژوهش در فــرآیند آموزش طراحی معمــاری

دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 81-92
محمد شریف شهیدی؛ محمدرضا بمانیان؛ مهزاد یالپانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب