1.

ارائه مدل اقتضایی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با تاکید بر نقش ابزارهای نوین حسابداری مدیریت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 113-127
شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی

2.

بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 87-98
زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر علم بیگی؛ حسن خطیبی

3.

بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 1-18
یحیی حساس یگانه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ ابراهیم نوروزبگی

4.

تاثیر سرمایه فکری برحسابداری مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 85-99
زهرا دیانتی دیلمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب