1.

ارزیابی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهشی و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیلی در مقایسه با مدل استاندارد در تبیین هزینه سرمایه

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 671-696
زهرا مهرعلی؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمید احمدزاده

2.

ارزیابی هزینه فرصت از دست رفته در پروژه های شرکت پتروشیمی جم

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، مهر 1390، صفحه 95-108
ابراهیم عباسی؛ عیسی رستگار

3.

ارزیابی و مدیریت ریسک تورم در تامین‌مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

دوره 10، شماره 34، تیر 1396، صفحه 73-87
زهرا امیرحسینی؛ بهمن قلی‌پور

4.

آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 185-198
اکبر باقری؛ علی رمضانی؛ عباس پورسعید

5.

افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 67-77
حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ مهدی محمدآبادی؛ آمنه بذرافشان

6.

بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 41-62
حمیده جعفری یزدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی

7.

بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر هزینه سرمایه و نرخ بهره استقراض شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 35-46
زهره حاجیها؛ ندا سبحانی

8.

بکارگیری الگوی جریان نقدی دیکینسون بجای استفاده از سن شرکت در تفکیک مراحل چرخه عمر

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 175-188
یاسر شیرزادی؛ فروزان دولتیاری

9.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری و تحلیل و مقایسه با روش‌های معادلات ساختاری و پانل دیتا

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 287-310
مریم عجم؛ زهرا لشگری

10.

رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار(MVA)به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 47-60
قدرت اله طالب نیا؛ اسماعیل شجاع

11.

رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 559-584
امید فرهادتوسکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر

12.

کیفیت سود و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 183-215
هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی

13.

مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 43-62
سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی

14.

مدلهای ارزشیابی حقوق صاحبان سهام مبتنی بر رشد عایدات مورد انتظار

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1387، صفحه 189-189سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب