1.

ارزیابی کیفیت حسابرسی در چارچوب تحلیل فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 191-210
مرضیه رضایی؛ رضا فلاح؛ مهدی مران جوری؛ نعمت رستمی مازوئی

2.

آزمون تجربی تأثیر سرعت درک اطلاعات برکیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 149-156
سید مجید رئوفی؛ محمد رضا وطن پرست؛ کیهان آزادی؛ مهدی مشکی میاوقی

3.

انتخاب بهینه سناریو آینده پژوهی حرفه حسابرسی با رویکرد گراندد تئوری

دوره 34، شماره 2 (پیاپی 133)، شهریور 1402، صفحه 1-20
امیرحسین بهرامیان؛ بیژن عابدینی؛ محمدحسین رنجبر؛ فائق احمدی

4.

بررسی تأثیر مدیریت حسابرسی توسط مدیران بر کشف تحریفات توسط حسابرسان با لحاظ ویژگی تردید حرفه‌ای حسابرس

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 67-80
مجتبی صفی پور افشار؛ امید پورحیدری؛ مهذی بهارمقدم

5.

بررسی حرفه گرایی زنان در حسابرسی

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 131-142
معصومه اردکانی

6.

تأثیر استفاده ازشبیه سازی کلان داده‌ها بر توانایی دانشجویان در کشف تقلب

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 47-60
زهرا دیانتی دیلمی؛ حامد عمرانی؛ سمیرا غریبی

7.

تاثیر بندهای گزارش حسابرس مستقل بر شفافیت گزارش های مالی

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 79-96
رویا دارابی؛ عاطفه رضائی جعفری

8.

تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 13-27
سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی

9.

تیپ های شخصیتی حسابرسان و میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه‌ای

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 205-215
پطرو سپهری؛ کیهان آزادی؛ محمدرضا وطن پرست؛ بهمن اکبری

10.

جامعه‎پذیری حرفه‏ای و تردید حرفه‏ای در حسابرسی : آزمون نظریه هویت اجتماعی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 1-18
بهرام شیرزاد؛ هاشم نیکومرام؛ حمید رضا وکیلی فرد

11.

جنسیت حسابرس و سبک های کارکردی تفکر: آزمون نظریه خود حکومتی ذهن

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 1-10
مجتبی حیدر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکو مرام؛ بهمن بنی مهد

12.

جهت گیری اخلاقی و تمایل به دریافت رشوه: شواهدی از بخش خصوصی حرفه حسابرسی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 13-23
طاهره خسروآبادی

13.

رابطه سطح دانش و اندازه شرکت با روابط بین مشغله حسابرس و کیفیت حسابرسی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 105-140
هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب؛ سید علیرضا طباطبایی

14.

شناسایی و اولویت بندی روش های تقلب در صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 1-8
احمد فیضی زاده

15.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تعیین‌کننده نظارت پیشگیرانه در حسابرسی در بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری و فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 293-312
فرزاد کشاورز؛ بهرام برزگر؛ مصطفی قاسمی

16.

شناسایی و اولویت بندی موانع و ضرورت های بکارگیری فن آوری بلاک چین در حسابرسی با رویکرد دلفی فازی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 261-279
محبوبه همتی؛ زهرا مرادی؛ شهره یزدانی؛ محمدحامد خانمحمدی

17.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر برشکاف انتظارات عمومی از حسابرسی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 159-176
سیدعرفان لطفی شیخ رضی؛ کیهان آزادی

18.

مباحث اخلاقی، قانونی و حرفه ای تاثیرگذار بر تبلیغات و جذب مشتری در حرفه حسابرسی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 369-384
بهرام تقی پور؛ مرتضی عزیزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب