1.

ابعاد مدل فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان بانک توسعه و تعاون

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 163-176
علی کاوه؛ داود کیا کجوری؛ محمدجواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی

2.

ارایه الگوی توسعه فرهنگ بیمه های زندگی در ایران با رویکرد گرندد تئوری

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 135-150
اسماعیل دلفراز؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی

3.

ارایه الگوی مدرسه‌ آینده با تاکید بر مؤلفه‌های فرهنگی

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 23-34
ناهید شریفی؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان

4.

ارائه الگوی اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر نقش حسابرس در مبارزه با فساد

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 331-355
سمیرا سادات هاشمی؛ محبوبه جعفری؛ نوروز نوراله زاده

5.

ارائه الگویی براساس شاخص‌های مصونیت فرهنگی در اجرای برنامه‌های تحول نظام اداری سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت)

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 45)، آبان 1398، صفحه 47-67
سارا نجاری؛ مجید جهانگیرفرد

6.

ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی کلانشهرتهران

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 51-62
مهدی یسری؛ ناصر فکوهی؛ سید رضا صالحی امیری

7.

ارائه الگوی مطلوب توسعه فرهنگی در کتابخانه ملی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، خرداد 1396، صفحه 1-21
آرزو باباشمس؛ دکترسیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی

8.

ارائه الگوی موثر بازاریابی در شرکت های بیمه در ایران

دوره 2، شماره 2، فروردین 1386، صفحه 35-46
بهروز کافی؛ فتانه علیزاده مشکانی

9.

ارزیابی دانشگاهیان از لزوم توسعه و ارائه چارچوب مفهومی اندازه‌گیری حسابداری با رویکرد فرهنگ دین اسلام

دوره 5، 3 (پیاپی 13)، مهر 1390، صفحه 10-23
عسگر پاک مرام؛ یوسف بیک زاده؛ جمال بحری ثالث

10.

ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 93-113
اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی

11.

آشر گینزبرگ: بانی صهیونیسم فرهنگی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 141-162
بهاره ضمیری جیرسرایی؛ نوری سادات شاهنگیان

12.

انسان شناسی دین و نمادهای قدسی در اندیشه کلیفورد گیرتس

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، فروردین 1389، صفحه 91-112
جواد فیروزی

13.

اهمیت فعالیتهای فرهنگی در روابط بین الملل و ارائه مدل عملیاتی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، 3 (پیاپی 5)، مهر 1388، صفحه 61-83
دکتر محسن قدمی؛ حمید مصطفوی

14.

بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای در واحد مالی سازمان‌های غیر دولتی

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 75-83
محمدرضا شور ورزی؛ ستاره لطفی

15.

بررسی ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی مبتنی بر رویکرد مدیریت سود

دوره 3، 1 (پیاپی 3)، فروردین 1388، صفحه 1-19
دکتر رمضانعلی رویایی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدرضا عبدلی

16.

بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 103-112
محمدرضا بمانیان؛ علی اکبر تقوایی؛ محمد شریف شهیدی

17.

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو14001)مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد

دوره 15، شماره 3، مهر 1392، صفحه 91-105
فریبرز رحیم نیا؛ نسرین نیکزاد

18.

بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 65-80
علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی

19.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت

دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تیر 1396، صفحه 79-89
محمدباقر جعفری؛ قنبر امیرنژاد

20.

بررسی تاثیر فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی با وجود متغیر میانجی تعهد سازمانی

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 79-98
وحید میرزایی

21.

بررسی تاثیر ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: مدیران انجمن روابط عمومی ایران)

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 51-63
محمدرضا حقیقی

22.

بررسی تاثیر مطبوعات در حفظ فرهنگ

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 27-39
عبدالرضا شاه محمدی

23.

بررسی جامعه‌شناختی رابطه ابعاد چهار گانه هویت قومی با رفتار مصرف‌کننده* (مطالعه موردی: لرهای استان لرستان)

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 95-110
محمود نصرتی؛ احمد رضایی

24.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشگاه...

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 63-75
حمید شفیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سمیه بهار

25.

بررسی رابطه شکاف نسلی با میل به مصرف کالاهای فرهنگی میان نسل جوان با نسل بزرگسال

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 81-94
فهیمه مرادی؛ فاطمه براتلو

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب