1.

ارزیابی و مقایسه تجمع عناصر نیکل، سرب و وانادیوم در پوسته و محتویات تخم گونه‌های پرستوی دریایی کاکلی کوچک (Sterna bengalensis) و سلیم خرچنگ‌خوار (Dromas ardeola) در جزایر خورموسی خلیج‌فارس

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 593-606
نسترن خادمی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ سهیل سبحان اردکانی

2.

اندازه گیری کادمیوم در برخی بافت‌های فوک خزری ‌ Caspian sealsدر سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 93-102
سیده ملیحه حسینی؛ سمیه نمرودی؛ امیر صیادشیرازی؛ انالیزا زاکارونی

3.

برخی از روش‌های افزایش کارآیی گیاه‌پالایی فلزات سنگین

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، مهر 1391، صفحه 28-38
محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش‌شهرکی؛ رضوان نادری

4.

بررسی تجمع عناصر کروم و نیکل در خاک‌ اطراف شهرک صنعتی شماره 3 اراک

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 85-97
سید امیر احمدی؛ سهیل سبحان اردکانی

5.

بررسی ریخت شناسی و ریزساختاری قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین در خاک-های واگرا

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 101-113
وحیدرضا اوحدی؛ محمد امیری؛ مرتضی دیرانلو

6.

بررسی عناصر سرب، کادمیم و مس در خاک اطراف نیروگاه حرارتی شازند اراک

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 165-176
حوریه عابدی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ اصغر سیف

7.

بررسی غلظت آرسنیک، روی، کروم و منگنز در منابع آب زیر‌زمینی دشت رزن و تهیه نقشه پهنه‌بندی عناصر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 25-37
سهیل سبحان اردکانی؛ مریم جمالی؛ محمد معانی جو

8.

بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 141-151
بهاره بهارمستیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سعید جامه بزرگی

9.

بررسی غلظت فلزات سنگین روی، سرب و کادمیوم در برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 13-22
شیما اکبری؛ مهرداد چراغی

10.

بررسی کارایی سنتز پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 جهت حذف فلز کادمیوم از محلول های آبی با روش پاسخ-سطح مدل باکس بنکن

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 23-34
خوشناز پاینده؛ صادق قاسمی

11.

تعیین مقادیر تجمع‌یافته عناصر سرب، کادمیم، کروم و نیکل در دو نوع کاهوی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-20
سهیل سبحان اردکانی؛ سیدمیلاد جعفری

12.

جذب بیولوژیکی فلز Cu(II) توسط قارچ غیـر زنده Penicillium Camemberti: مطالعات ناپیوسته و بستر ثابت

دوره 19، شماره 2، تیر 1396، صفحه 73-86
رعنا خلیل نژاد؛ موید حسینی صدر

13.

کاربرد و کارایی پسماند‌های کشاورزی در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب : مطالعات جذب بهینه

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، اسفند 1393، صفحه 23-38
محمدصادق نیکنام؛ افسانه شهبازی؛ جواد فرجلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب