1.

اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده حقوق صاحبان سهام

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، دی 1389، صفحه 1-21

2.

بررسی اثر نسبی استراتژی های تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 47-58
سمیرا هنربخش؛ حمید بیرجندی؛ مسعود بیرجندی

3.

بررسی ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری، سیاست های تقسیم سود و ساختارسرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1387، صفحه 143-187

4.

بررسی تاثیر جریان‌های نقدی و سود هر سهم در پیش بینی سودهای تقسیمی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 125-134
یحیی کامیابی؛ سیده زهرا نوش آبادی؛ حسین حق شناس

5.

بررسی و مقایسه توان معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری با معیارهای مبتنی بر ارزش جهت برآورد نرخ بازده اقتصادی شرکت‌ها

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 19-43
فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی

6.

تأثیر کاهش سود تقسیمی بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 215-224
مینا نوری صفت؛ عباس اللهیاری

7.

سرمایه اجتماعی شرکت و هموارسازی تقسیم سود برمبنای الگوی سنتی،نرخ سود هدف و نوسانات نسبی سود

دوره 16، شماره 56، خرداد 1402، صفحه 35-53
سیدعباس برهانی؛ سیدحمید مرتضایی

8.

هموارسازی تقسیم سود مبتنی بر ساختار وابستگی سرمایه گذاری شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 383-400
منا قدرتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب