1.

ارزیابی آسیب پذیری آب‌های زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان از نظر کل کربن آلی، نیترات، و برخی کاتیون‌ها و آنیون‌ها در مقیاس پایلوت با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 189-203
افشین ابراهیمی؛ محمد مهدی امین؛ مهدی حاجیان؛ بیژن بینا

2.

ارزیابی مدل کیفی آبخوان شهر ری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-10
مجید احتشامی؛ علی شریفی

3.

بررسی آزمایشگاهی کار آیی جاذب‌های زیستی برجذب نیترات از محلول‌های آبی

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 137-149
کرامت اخوان گیگلو؛ علی شاهنظری؛ بهمن یارقلی

4.

بررسی آلودگی نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان

دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، مهر 1393، صفحه 1-11
فرزانه محمدظاهری؛ باقر صفری؛ زهرا باقری؛ سهیل سبحان اردکانی

5.

بررسی رابطه آلودگی نیترات در آب زیرزمینی، خاک و گیاه (مطالعه موردی: دشت فسا)

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 19-34
زهره موسوی نسب؛ فیروزه غلامزاده

6.

بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 133-142
ثریا کاشکی؛ امیرحسام حسنی؛ آیدا بیاتی

7.

بررسی کیفیت آب زیرزمینی شهر تهران با استفاده از شاخص کیفی سازمان بهداشت جهانی

دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، مهر 1392، صفحه 1-12
تورج نصرآبادی؛ پویان عباسی مائده

8.

بررسی و تعیین توزیع مکانی نیترات و هدایت الکتریکی در آب زیرزمینی با روش زمین‌آمار (مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ)

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 143-157
امید بهمنی؛ عادل زالی

9.

بهره گیری از کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ( EPSOO ) در جهت حل مشکلات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی در دریای خزر

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 71-78
پروین فرشچی؛ نازنین روح شهباز

10.

تاثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهای آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 15-26
سید حسن طباطبائی؛ سیدمحمد موسوی

11.

تحلیل روند و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از TFPW-MK و GIS

دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 143-156
حجت الله یونسی؛ حسن ترابی؛ بابک شاهی نژاد؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور

12.

تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن

دوره 15، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-11
مجید عباسپور؛ امیر حسین جاوید؛ اوین حبیبی

13.

تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی در محدوده شهرستان ملایر با تاکید بر تاثیر کاربری کشاورزی بر کیفیت آب

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 25-36
محمد ساکی زاده

14.

حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-14
راحله ملکیان؛ مهدی قیصری

15.

سنتز کربن فعال از پسماند لیگنوسلولزی به‌منظور کاهش نیترات از محلول‌های آبی در آب شرب شهرستان ملارد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-131
مریم خاندانی؛ لعبت تقوی؛ فریبا زمانی هرگلانی

16.

کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در کاهش غلظت نیترات در آب با تأکید بر اثر اسیدیته

دوره 21، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 1-14
علی دریابیگی زند؛ شیما ضیاء جهرمی

17.

کاهش مصرف کودهای نیتروژنه با فن آوری کلروفیل متر به منظور تولید محصول سالم

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 103-111
جعفر شهابی فر؛ محمد مهدی طهرانی

18.

مدل سازی آب های زیرزمینی به منظور پیش بینی پراکنش نیترات در آبخوان های بحرانی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-22
اکبر باغوند؛ علی وثوق؛ سعید گیوه چی؛ علی دریابیگی زند

19.

مقایسه اثرات ممانعت کنندگی کلرید پتاسیم، کلرید آمونیم و دی متیل پیرازول فسفات بر فرآیند نیتریفیکاسیون در خاک

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 10-1
محمد کاظم سوری؛ کمال السادات اسیلان؛ فولکر رومهلد؛ معین نائیجی

20.

مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 21-28
علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ مهرنوش سماک عابدی

21.

مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

دوره 9، شماره 3، اسفند 1386، صفحه 1-12
امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشی

22.

مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 15-20
محمدرضا شاه منصوری؛ علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ اطهر افلاکیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب