1.

ارایه مدل قیمت گذاری عامل ناهمگن و شبیه سازی رفتار سرمایه گذاران در زمان نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 683-706
مهدی خوشنود؛ فریدون رهنمای رودپشتی

2.

اولویت بندی عوامل سنجش حباب قیمتی سهام با رویکرد رفتاری

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 419-444
علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمید رضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی

3.

بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 147-160
زهرا پورزمانی

4.

بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 33-52
راضیه سیف الهی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ نادر دشتی

5.

بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 147-159
افسانه سروش یار؛ سعید علی احمدی

6.

بررسی و آزمون رفتار توده وار شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از مدل لاکونیشوک

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 69-81
مهردخت مظفری

7.

مقایسه تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی براساس مدل های کریستی و هوانگ و لاکونیشاک،شلیفر و ویشنی

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 171-188
حسین شایسته‌مند؛ زهرا پورزمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب